grzyby.pl

Cartilosoma ramentaceum (Berk. et Broome) Teixeira

jamkówka kurczliwa
Antrodia ramentacea (Berk. & Broome) Donk [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Fomitopsidaceae Fomitopsidaceae Fomitopsidaceae FomitopsidaceaeFomitopsidaceaewonnoporka białobrązowa (Anthoporia albobrunnea)porojęzyk dębowy (Buglossoporus quercinus)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID251503 (© autora fot.); copyright © by GREJ

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.42 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Na martwym drewnie drzew iglastych, najczęściej sosnowym, rzadziej świerkowym. Wywołuje intensywną brunatną zgniliznę drewna.Na martwym drewnie drzew iglastych, najczęściej sosnowym, rzadziej świerkowym. Wywołuje intensywną brunatną zgniliznę drewna.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony