grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Aspilidea myrinii (Fr.) Hafellner

flakonka Myrina