grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Fayodia gracilipes (Britzelm.) Bresinsky et Stangl

śluzopępka dwuzarodnikowa
Tricholomataceae Tricholomataceae Tricholomataceae TricholomataceaeTricholomataceaeśluzopępka węglolubna (Myxomphalia maura)odgiętka (Resupinatus)