jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Fayodia gracilipes (Britzelm.) Bresinsky et Stangl

śluzopępka dwuzarodnikowa