grzyby.pl

Cercopemyces rickenii (Bohus) Dima et L. Nagy

Floccularia rickenii (Bohus) Wasser ex Bon
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]