grzyby.pl

Antrodiella citrinella Niemelä et Ryvarden

jamkóweczka cytrynowa
Flaviporus citrinellus (Niemelä & Ryvarden) Ginns
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1315]
    Antrodiella citrinella Niemela & Ryvarden — wg Index Fungorum: Flaviporus citrinellus (Niemelä & Ryvarden) Ginns · publikacje: Piątek 2001, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2009, Niemelä 2013, Gierczyk i in. 2014 (as: Flaviporus citrinellus), Karasiński i Wołkowycki 2015, Gierczyk i in. 2019a (as: Flaviporus citrinellus)

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji