red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Antrodiella citrinella Niemelä et Ryvarden

jamkóweczka cytrynowa
Flaviporus citrinellus (Niemelä & Ryvarden) Ginns