grzyby.pl

Fibriciellum silvae-ryae J. Erikss. et Ryvarden

Trechispora silvae-ryae (J. Erikss. et Ryvarden) K.H. Larss.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hydnodontaceae Hydnodontaceae Hydnodontaceae HydnodontaceaeHydnodontaceaeszorstkozarodniczka (Trechispora)błonkóweczka (Litschauerella)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]