grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Fulgensia schistidii (Anzi) Poelt

błyskotka mchowa jaskrawiec mchowy
Do 2014r. gatunek podlegał ochronie w ramach całego rodzaju. Obecnie nie jest chroniony.