Antrodia macra (Sommerf.) Niemelä

jamkówka wierzbowa