red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Antrodia malicola (Berk. & M.A. Curtis) Donk