grzyby.pl

Brunneoporus malicola (Berk. et M.A. Curtis) Audet

jamkówka jabłoniowa
Antrodia malicola (Berk. & M.A. Curtis) Donk [gł. w czekl.] · Coriolellus malicola (Berk. et M.A. Curtis) Murrill
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na żywym i martwym drewnie drzew liściastych: buk, śliwa, wierzba biała i krucha; czerwiec-sierpień.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1303]
    Antrodia malicola (Berk. & M.A. Curtis) Donk · synonimy: Coriolellus malicola (Berk. & M.A. Curtis) Murrill, Trametes kuzyana Pilát
    uwagi: wg IF Trametes kuzyana to osobny gatunek
    publikacje: Piątek 2002, Gierczyk i in. 2009, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Karasiński 2009a, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015, Gierczyk i in. 2019a (as: A. kuzyana) i (as: ?Antrodia malicola), Chachuła i in. 2021 (as: Brunneoporus malicola)

znaleziska Brunneoporus malicola na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DE-35 350290 344251 DE-46 339095 DE-55 344323 DE-56 341197

ID339095 Antrodia malicola; Radomsko, las pomiędzy ul. Bat. Chłopskich a linią kolejową; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2019.11.23; podmokły las mieszany nad Radomką -olcha, brzoza, topola i inne; na murszejącym pniu powalonej topoli grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Marcin Piątek; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 6' 25,5" N 19st 26' 20,5" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/1117494.html

ID341197 Antrodia malicola; Radomsko, las pomiędzy ul. Górnickiego a linią kolejową; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2020.12.07; ols; na konarach padłej topoli grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 5' 53,8" N 19st 26' 29" E

fot. 1199433 fot. 1199434 fot. 1199435 fot. 1199436 fot. 1199437 fot. 1199438 fot. 1199439

ID344251 Antrodia malicola; Góra Kamieńska, zach. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2021.04.24; las mieszany na zboczu góry -topola biała, brzoza, sosna, olcha, osika i inne; na murszejącym konarze ściętej topoli grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 12' 42,7" N 19st 24' 13,8" E

fot. 1220488 fot. 1220489 fot. 1220490 fot. 1220491 fot. 1220492

ID344323 Antrodia malicola; 0,5 km SE od cegielni we wsi Łęg; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2021.04.11; liściasty fragment lasu -osika i brzoza; na murszejącym konarze padłej osiki grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 46,2" N 19st 17' 41,7" E

fot. 1221164 fot. 1221165 fot. 1221166 fot. 1221167 fot. 1221168

ID350290 Antrodia malicola; Góra Kamieńska, zach. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2017.11.11; mieszane zadrzewienia na zboczu -brzoza, topola biała, sosna, robinia i inne; na pozostawionych po wycince gałęziach topoli kilkanaście owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 13' 8,7" N 19st 24' 11,5" E

fot. 1269373 fot. 1269374 fot. 1269375

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji