grzyby.pl

Leucocoprinus cygneus (J.E. Lange) Bon [gł. w MB, GBIF (2023-1-11)]

jedwabniczek biały
Cystolepiota cygnea (J.E. Lange) M.M. Moser · Lepiota cygnea J.E. Lange · Pseudobaeospora cygnea (J.E. Lange) Locq. · Sericeomyces cygneus (J.E. Lange) Heinem. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Leucocoprinus Leucocoprinus Leucocoprinus LeucocoprinusLeucocoprinusLeucocoprinus heinemanniiczubnik cebulowotrzonowy (Leucocoprinus cepistipes)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach liściastych, na opadłych gałązkach.W lasach liściastych, na opadłych gałązkach.