grzyby.pl

Neoantrodia serialis (Fr.) Audet

jamkokora rzędowa, jamkówka rzędowa
Antrodia serialis (Fr.) Donk [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Pospolita. W lasach iglastych i mieszanych, na martwym drewnie, pniakach, kłodach, na korzeniach, a także na drewnie konstrukcyjnym świerka, jodły, modrzewia, sosny, rzadko na drewnie liściastym, np. bukowym; tworzy owocniki w ciągu całego roku.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
 • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1307]
  Antrodia serialis (Fr.) Donk · synonimy: Coriolellus serialis (Fr.) Murrill
  publikacje: Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004 (as: Antrodia serialis, Coriolellus serialis f. callosus, C. serialis f. serialis), Łuszczyński 2001, Wojewoda 2005, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska 2004, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Adamczyk 2003a, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Gierczyk i in. 2013, Niemelä 2013, Gierczyk i in. 2014, Gierczyk i in. 2015 , Chachuła i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015, Karasiński 2016, Gierczyk i in. 2017a, Wojewoda i in. 2016, Chachuła i in. 2018, Gierczyk i in. 2018, Hoffeins i in. 2017, Bujakiewicz 2018 (as: Antrodia serialis, Coriolellus serialis f. callosus, C. serialis f. serialis), Gierczyk i in. 2019a, Ślusarczyk 2019 (as: Neoantrodia serialis), Gierczyk i in. 2019b (as: Neoantrodia serialis), Bartoszek i Mleczko 2019, Kujawa i in. 2019, Chachuła i in. 2019a (as: Neoantrodia serialis), Kowalski i in. 2019, Kujawa i in. 2020a (as: Neoantrodia serialis), Chachuła i in. 2021 (as: Neoantrodia serialis), Wilga i Wantoch-Rekowski 2019, Domian i Kujawa 2022 (as: Neoantrodia serialis), Wołkowycki 2022

 • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1308]
  Antrodia serialis (Fr.) Donk f. resupinato-stratosus · uwagi: brak tej formy w checklist Wojewoda (2003) i w IF
  publikacje: Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008

 • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1309]
  Antrodia serialis f. resupinata Bourdot & Galzin · uwagi: brak tej formy w checklist Wojewoda (2003) i w IF
  publikacje: Łuszczyński 2008

znaleziska Neoantrodia serialis na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

FF-92 359584 FG-33 260195

ID260195 Antrodia serialis; las między Lipowcem a Zyndranową, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2015.05.17; las bukowy z pojedynczymi jodłami i in.; na jodłowej kłodzie kilka zlewających się owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 756826 fot. 756827 fot. 756828

ID359584 Neoantrodia serialis; ok. 1,5 km NE od Bratkówki (Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FF-92; 2022.08.01; las z głównym udziałem jodły, buka, dębu, sosny, grabu i in; powalona jodła, zmurszała jodła owocnik wyrastający wokół otworu i spod odstającej kory; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1358555 fot. 1358556 fot. 1358557 fot. 1358558 fot. 1358559

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji