red listGREJ
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Antrodia crassa (P. Karst.) Ryvarden