grzyby.pl

Antrodia heteromorpha (Fr.) Donk

jamkówka różnokształtna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Antrodia Antrodia Antrodia AntrodiaAntrodiajamkówka bawełniana (Antrodia gossypium)jamkówka wierzbowa (Antrodia macra)
Antrodia heteromorpha (jamkówka różnokształtna)
24.08.2016, woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Radków, Góry Stołowe, okolice Czeskiej Łąki; copyright © by Grażyna Domian XL
Antrodia heteromorpha (jamkówka różnokształtna)
Antrodia heteromorpha (jamkówka różnokształtna)
XL
Antrodia heteromorpha (jamkówka różnokształtna)
XL

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach różnego typu, na pniakach, kłodach i gałęziach drzew iglastych, zwłaszcza świerkowych, rzadko na drewnie drzew liściastych lub krzewów; owocniki w przeciągu całego roku.W lasach różnego typu, na pniakach, kłodach i gałęziach drzew iglastych, zwłaszcza świerkowych, rzadko na drewnie drzew liściastych lub krzewów; owocniki w przeciągu całego roku.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20160824.BGF0001015.gd - Antrodia heteromorpha (jamkówka różnokształtna); woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Radków, Góry Stołowe, okolice Czeskiej Łąki
160824-BGF0001015
leg. Grażyna Domian, det. Grażyna Domian rev. Błażej Gierczyk
/woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Radków, Góry Stołowe, okolice Czeskiej Łąki/
/zielnik Błażeja Gierczyka/ #4