Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID257436 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID156634 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID196589 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID207969 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na mchach.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Chachuła et al. (2020)[1374]Chachuła et al. (2020) New record of macrofungi for the mycobiota of the Cieszyn municipality (Polish Western Carpathians) including new species to Poland.[1374], Cooke (1961)[3804]Cooke (1961) The Cyphellaceous Fungi. A Study in the Porotheleaceae.[3804], Dittrich (1917)[2674]Dittrich (1917) Bemerkungen zu neuen Funden schlesischer Pilze.[2674], Friedrich (2006)[1457]Friedrich (2006) Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest.[1457], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kudławiec (2015)[1739]Kudławiec (2015) Materiały do bioty grzybów wielkoowocnikowych Macromycetes Nadleśnictwa Polanów. W: Dominik J. (red.). Szóste Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie. Polanów, Wyd. EKWITA, Słupsk: 13-35[1739], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Nita i Bujakiewicz (2005)[2010]Nita i Bujakiewicz (2005) Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Pomorze Zachodnie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 54: 7-33[2010], Schroeter (1889)[3184]Schroeter (1889) Die Pilze Schlesiens. Erste Hälfte.[3184], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:34 1 znaleziska Arrhenia retiruga (języczek siatkowany) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB93 340604 BA91 207969 CA99 196589 CC15 266822 359473 359634 359645 DA80 365984 DA82 257436 365602 365976 DE45 328676 DE56 369833 DF68 156634 DF78 192300 FE27 359831 FG21 360813

ID 156 634 oznaczenie: Arrhenia retiruga; lokalizacja: Kraków (Tyniec), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF68; data zbioru: 29 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: teren wapiennego kamieniołomu w pobliżu pętli autobusowej (112), tylko krzewy Rosa canina, na mchu. W podłożu pozostałości żużla po wypalaniu wapienia, w grupach po kilkanaście owocników; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, Herbarium Instytutu Botaniki UJ, KRA-F 2009-3; uwagi: Owocniki występowały na kilku mchach. Badany mikroskopowo w Instytucie Botaniki UJ badający - Piotr Mleczko!.; fot.307930 fot.307931 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

307930
307931

ID 192 300 oznaczenie: Arrhenia retiruga; lokalizacja: Tyniec (przy ul. Stępice), pow. krakowski, woj. małoposlkie, DF78; data zbioru: 6 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kamieniołom, na mchu, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: BGF0004114; uwagi: Owocniki wyrastały w kilku grupach w kamieniołomie Stępice II!. Jest on oddalony od złoszenia ID: 156634 o kilkaset metrów.; fot.448561 fot.448562 fot.448563 fot.448564 fot.448565 [notatka: nie] [fotografie: tak];

448561
448562
448563
448564
448565

ID 196 589 oznaczenie: Arrhenia retiruga; lokalizacja: 1.1 km NWW, Bąkowo, pow. gdański, woj. pomorskie, CA99; data zbioru: 8 sty 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj buczyny i olsu, na mchach porastających leżący dąb, kilkanaście owocników na gałązkach mchu; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GN/120108/0001; uwagi: zdjęcia w wątku [bf:467150] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41; związane wątki bio-forum.pl: 467150 ;

ID 207 969 oznaczenie: Arrhenia retiruga; lokalizacja: 500 m na W od m. Sianożęty gm. Ustronie Morskie, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BA91; data zbioru: 16 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotny niueużytek trawiasty, na mchu, kilkanaście owocników; leg. Tadeusz Twardy, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/TT/120916/0001; uwagi: Zdjęcia w wątku; [bf:513773] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41; związane wątki bio-forum.pl: 513773 ;

ID 257 436 oznaczenie: Arrhenia retiruga; lokalizacja: Gdańsk obrzeża rezerwatu Mewia Łacha, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA82; data zbioru: 6 sty 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosna, brzoza, mchy; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/140106/0002; uwagi: fot.632624 [notatka: [bf:632620]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 632620 ;

ID 266 822 oznaczenie: Arrhenia retiruga; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 6 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Skraj pastwiska, przy ogrodzeniu ujeżdżalni koni., Żywy mech., W kilku grupkach, łącznie ponad 100 owocników.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: BGF0009858; uwagi: Dyskusja:; [bf:782319]; fot.782945 fot.782946 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 782319 ;

ID 328 676 oznaczenie: Arrhenia retiruga; lokalizacja: 1 km NE od wsi Stobiecko Szlacheckie; gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 34" N i 19st 24' 19,5" E], DE45; data zbioru: 30 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rekultywowane tereny starej żwirowni -sosna, robinia, żarnowiec i inne, drobny materiał roślinny leżący na ziemi -łodyżki i liście traw, liście, łodygi roślinności zielnej, łodyżki ( nawet żywe ) żarnowca itp., licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: [bf:1113814]; Odwiedzając ponownie stanowisko 8 grudnia znalazłem jeszcze kilkanaście innych skupisk tego grzybka. [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1113814 ;

ID 340 604 oznaczenie: Arrhenia retiruga; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,6 km na NW od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 30 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarastające stare powojskowe fundamenty, na mchach porastających betonowy fundament, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1195703 fot.1195704 fot.1195705 fot.1195706; zarodniki: 6,7-7,5 x 3,9-4,7 µm średnio 7,2 x 4,3 µm!, Q: 1,5-1,9 średnio 1,7!:; fot.1195707; podstawki:; fot.1195708; brak sprzążek, pigment komórkowy:; fot.1195709 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1195703
1195704
1195705
1195706
1195707
1195708
1195709

ID 359 473 oznaczenie: Arrhenia retiruga f. cyphelloides; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 15 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne - ogród przydomowy., Ziemia, Gromadnie; leg. Przemysław Drzewiecki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009854; uwagi: [bf:805284]; Uwaga B. Gierczyk!: Oznaczony pierwotnie jako Crepidotus pallidus det. B. Gierczyk! i jako taki gatunek zgłoszony. Korekta oznaczenia 12.08.2022. [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 805284 ;

ID 359 634 oznaczenie: Arrhenia retiruga f. cyphelloides; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 16 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Nieużytkowany sad jabłoniowy, Obumarłe liście kupkówki, Gromadnie; leg. Przemysław Drzewiecki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009870; uwagi: [bf:803813]; Uwaga B. Gierczyk!: Oznaczony pierwotnie jako Crepidotus pallidus det. B. Gierczyk! i jako taki gatunek zgłoszony. Korekta oznaczenia 12.08.2022. [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 803813 ;

ID 359 645 oznaczenie: Arrhenia retiruga; • potwierdzenie ID266 822; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 18 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne - pas pomiędzy pastwiskiem, a ogrodzeniem ujeżdżalni koni dość gęsto porośnięty różnymi mchami, Omszała gliniasta ziemia, Gromadnie; leg. Przemysław Drzewiecki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009871, BGF0009872; uwagi: fot.1359647 fot.1359648 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1359647
1359648

ID 359 831 oznaczenie: Arrhenia retiruga f. cyphelloides; lokalizacja: Snopków - Park pałacowy - 22.487794 , 51.315383, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE27; data zbioru: 19 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: W trawie,, na źdźbłach, gromadnie; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009895; uwagi: fot.1360939 fot.1360940 [notatka: [bf:1190900]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1190900 ;

ID 360 813 oznaczenie: Arrhenia retiruga; lokalizacja: Olchowiec, żółty szlak w kierunku Baraniego (szczyt) (Jaśliski Park Krajobrazowy), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 15 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze polnej drogi, na mchu, 3 owocniki; leg. Anna Hreczka, det. Potwierdził mikroskopowo Błażej Gierczyk; eksykat: Tak, u Błażeja Gierczyka; uwagi: fot.1369575 fot.1369576 fot. 1369577; Wątek [bf:883265] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 883265 ;

ID 365 602 oznaczenie: Arrhenia retiruga; lokalizacja: Gdańsk-Orle, Wyspa Sobieszewska, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA82; data zbioru: 8 sty 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: granica nadmorskiego boru sosnowego i wydmy szarej, na mchu porastającym betonowy kolektor ścieków biegnący przez wyspę, masowo w kilku miejscach; leg. det. Marian Sęktas; rev. Błażej Gierczyk 21 sty 2024; eksykat: BGF0011698; uwagi: Kolektor wzdłuż ścieżki pieszej, pomiędzy 8 a 11 wejsciem na plażę ; fot.1406981 fot.1406982 fot.1406983 ; Okolice wejścia nr 11, marzec 2020, masowo na kilkudziesięciu metrach kolektora ; fot.1406984 fot.1406985 fot.1406986 [fotografie: tak];

1406981
1406982
1406983
1406984
1406985
1406986

ID 365 976 oznaczenie: Arrhenia retiruga; lokalizacja: Gańsk-Sobieszewo, Wyspa Sobieszewska, pas przeciwpożarowy pomiędzy 13 a 14 wejściem na plażę, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA82; data zbioru: 29 sty 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiasty pas przeciwpożarowy (na minimum 200m), na mchach, liczne grupowo; leg. det. Marian Sęktas; rev. Błażej Gierczyk 21 sty 2024; eksykat: BGF0011699; uwagi: fot.1409899 fot.1409900 fot.1409901 fot.1409902 ; 2 lokalizacja to porośnięty mchem i porostami betonowy kolektor, pomiędzy 12 a 11 wejściem na plażę ; fot.1409903 [fotografie: tak];

1409899
1409900
1409901
1409902
1409903

ID 365 984 oznaczenie: Arrhenia retiruga; lokalizacja: Gdańsk-Chełm, ul. Jabłońskiego 14, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 30 sty 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Trawnik osiedlowy z 25 stażem, ekspozycja wchodnia (ciągle cień), we mchu, Hieracium pilosella i Glechoma hederacea, forsycja, jarzębina, kiladziesiąt na 100 cm2; leg. det. Marian Sęktas; rev. Błażej Gierczyk 21 sty 2024; eksykat: BGF0011702; uwagi: Antropogeniczne źródło? Byłem pod oknem sąsiada! 2 razy w porze letniej rok 2 lata temu. ; fot.1409934 fot.1409935 fot.1409936 fot.1409937 fot.1409938 fot.1409939 fot.1409940 [fotografie: tak];

1409934
1409935
1409936
1409937
1409938
1409939
1409940

ID 369 833 oznaczenie: Arrhenia retiruga; lokalizacja: 1 km NW od osady Brylisko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0264 19,4500], DE56; data zbioru: 23 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśny ols; kępa krzewiastych wierzb, na omszałych, gnijących gałęziach i pędach leżących na ziemi; na mchach, drobnych gałązkach i korze, ponad 200 owocników w kilku skupiskach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1454356 fot.1454357 fot.1454358 fot.1454359 fot.1454360 fot.1454361 fot.1454362 fot.1454363 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1454356
1454357
1454358
1454359
1454360
1454361
1454362
1454363
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji