Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID226140 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID100903 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID156624 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID156624 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID288376 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach i na wilgotnych łąkach, na mchu Tortula ruralis, bardzo rzadko na innych mchach np. Drepanocladus; także na skałach wapiennych, pomiędzy mchami; marzec-listopad.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2009)[1270]Adamczyk (2009) Grzyby wielkoowocnikowe zróżnicowanych zbiorowisk muraw kserotermicznych projektowanego rezerwatu krajobrazowego Olsztyńskie Skały (Wyżyna Częstochowska). Parki nar. Rez. Przyr. 28(3): 101-108.[1270], Adamczyk (2011)[1274]Adamczyk (2011) Applications of self-organizing map for patterning macrofungal diversity of xerothermic swards.[1274], Błoński (1896)[2614]Błoński (1896) Przyczynek do flory grzybów Polski.[2614], Bodziarczyk i Chachuła (2008)[1324]Bodziarczyk i Chachuła (2008) Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody ?Cisy w Serednicy? w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190[1324], Chachuła et al. (2020)[1374]Chachuła et al. (2020) New record of macrofungi for the mycobiota of the Cieszyn municipality (Polish Western Carpathians) including new species to Poland.[1374], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375], Eichler (1900)[2747]Eichler (1900) Materyały do flory grzybów okolic Międzyrzeca.[2747], Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Flisińska & Sałata (1991)[2792]Flisińska & Sałata (1991) Materiały do poznania flory grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) kilku regionów południowo-wschodniej Polski.[2792], Flisińska & Sałata (1998)[3509]Flisińska & Sałata (1998) Nowe stanowiska interesujących grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) w południowo–wschodniej Polsce.[3509], Friedrich (2006)[1457]Friedrich (2006) Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest.[1457], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Grzesiak et al. (2015)[1529]Grzesiak et al. (2015) Interakcje między grzybami (Mycota) a mszakami (Bryophyta) w zbiorowiskach leśnych.[1529], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Komorowska (2000)[1668]Komorowska (2000) Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96[1668], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Łuszczyński (1997)[3004]Łuszczyński (1997) Interesting macromycetes found in Kielce town (Central Poland).[3004], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Schroeter (1889)[3184]Schroeter (1889) Die Pilze Schlesiens. Erste Hälfte.[3184], Wilga i Wantoch-Rekowski (2012a)[2477]Wilga i Wantoch-Rekowski (2012a) Nowe stanowisko języczka strefowanego Arrhenia spathulata (Fr.: Fr.) Redhead w rejonie Gdańska-Brzeźna. Acta Bot. Cassub. 11: 201-206[2477], Wojewoda (1966)[3364]Wojewoda (1966) Ojcowski National Park.[3364], Wojewoda (1974)[3372]Wojewoda (1974) Macromycetes Ojcowskiego Parku Narodowego. I. Flora.[3372], Wojewoda (1977)[3781]Wojewoda (1977) Grzyby wielkoowocnikowe.[3781] (as Leptoglossum muscigenum)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:02 1 znaleziska Arrhenia spathulata (języczek strefowany) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 251286 AB31 340401 AB63 361734 AB64 340076 AB65 365900 AB66 338327 AB83 339610 AB84 339328 AB93 340602 AC02 297183 AC12 340606 AD19 100903 BB76 338192 BC71 308370 BE61 122909 122911 BE62 122910 CA35 363411 CC15 359643 DA50 226140 DA51 230511 DA80 155633 193103 DA81 253995 344353 DA82 324504 DA84 364457 DC72 308752 DE35 120064 149878 150092 194487 205857 205858 229459 271845 374565 DE41 328383 DE45 153752 194486 205856 229460 270118 328292 DE46 352158 DE55 153700 209619 228373 229162 251169 373548 DF68 156624 EC16 294665 EC25 275518 288376 288377 293830 328314 EC26 293829 338504 EC36 306809 FG28 40485 GC01 230279

ID 40 485 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: Posiadłość Ziemska Serednica, FG28; data zbioru: 28 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Podwórze, Mech, Pojedynczo, około 10 owocników w promieniu 30cm; leg. Piotr Chachuła, det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: BGF0004113; uwagi: Tylko w tym jednym miejscu były.; fot.51075 [notatka: tak] [fotografie: tak];

51075

ID 100 903 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: północno-zachodnia część Świebodzina, woj. lubuskie, AD19; data zbioru: 17 lis 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: polana śródleśna, gruz porośnięty Tortula sp., gromadnie; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H. 600, zielnik prywatny; uwagi: fot.171427 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

171427

ID 120 064 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce, DE35; data zbioru: 22 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj łąki przy lesie mieszanym, w mchu, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Anna Kujawa,Piotr Chachuła; eksykat: BGF0004112; uwagi: fot.214298 fot.214299 fot.214300 [notatka: nie] [fotografie: tak];

214298
214299
214300

ID 122 909 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: Mysłów, pow. jaworski, woj. dolnosląskie, G. Kaczawskie, kamieniołom wapienia Mysłów-Sobocin, BE61; data zbioru: 4 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: murawa kalcyfilna na dnie kamieniołomu, mech, kilkaset owocników; leg. Błażej Gierczyk, Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF081004/0002 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/TP/1.03.09; uwagi: [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 122 910 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: Nowe Rochowice, pow. jaworski, woj. dolnosląskie, G. Kaczawskie, kamieniołom wapienia, BE62; data zbioru: 4 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: murawa kalcyfilna na dnie kamieniołomu, mech, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF081004/0003 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TP/1.03.09; uwagi: [fotografie: Ani jednej. Gierczyk posiada aparat ale nie lubi fotografować grzybów.]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 122 911 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: Wojcieszów, pow. złotoryjski, woj. dolnosląskie, G. Kaczawskie, G. Miłek, kamieniołom wapienia, II poziom, BE61; data zbioru: 4 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: murawa kalcyfilna na dnie kamieniołomu, mech, kilkaset owocników; leg. Błażej Gierczyk, Tomasz Pachlewski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF081004/0004 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/TP/1.03.09; uwagi: [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 149 878 oznaczenie: Arrhenia spathulata; • potwierdzenie ID120 064; lokalizacja: 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce, DE35; data zbioru: 11 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj łąki przy lesie mieszanym, wśród traw,w mchu, kilkadziesiąt (naliczyłem ok.40) owocników w promieniu 5m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: przy poprzednim zgłoszeniu; uwagi: potwierdzenie stanowiska ubiegłorocznego ze zgłoszenia id120064; fot.285778 fot.285779 fot.285780 [notatka: nie] [fotografie: tak];

285778
285779
285780

ID 150 092 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: u podnóża Góry Kamieńsk,od zach strony,woj.łódzkie, DE35; data zbioru: 19 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne nieużytki, na ziemi,w mchu,wśród roślinności trawiastej, luźna grupa ok.30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004109; uwagi: fot.286524 fot.286525 fot.286526 fot.286527 [notatka: nie] [fotografie: tak];

286524
286525
286526
286527

ID 153 700 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: Szczepocice Rządowe, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 21 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne nieużytki, na mchu, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004110; uwagi: grzybki te rosły w towarzystwie berłóweczek frędzelkowatych zgłoszenie id153698!; fot.297630 fot.297631 [notatka: nie] [fotografie: tak];

297630
297631

ID 153 752 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: 1,5 km N,Żaby,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 14 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne nieużytki, na mchu, grupa ok 30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004111; uwagi: fot.297891 fot.297892 fot.297893; Grzybki te rosły wraz z berłóweczką -id153751 [notatka: nie] [fotografie: tak];

297891
297892
297893

ID 155 633 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: Gdańsk Przymorze, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 13 gru 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas nadmorski,piaszczyste łąki,trawa,mchy,pojedńcze sosny, w mchach, kilka owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska, det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/MWR/13.12.10; uwagi: fot.304394 fot.304395 fot.304396; dyskusja o znalezisku; [bf:303927] [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59; związane wątki bio-forum.pl: 303927 ;

ID 156 624 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: Kraków (Tyniec), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF68; data zbioru: 29 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: teren wapiennego kamieniołomu w pobliżu pętli autobusowej (112), tylko krzewy Rosa canina, w mchu, w grupach po kilka, kilkanaście owocników; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, Herbarium Instytutu Botaniki UJ, KRA-F 2009-4; uwagi: Gatunek ten spotkałem w okolicy zgłaszanego na kilku stanowiskach. Badany mikroskopowo w Instytucie Botaniki UJ badający - Piotr Mleczko!; fot.307896{br} fot.307897 \ch [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

307896
307897

ID 193 103 oznaczenie: Arrhenia spathulata; • potwierdzenie ID155 633; lokalizacja: Gdańsk Przymorze Park Reagana, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 19 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas nadmorski,piaszczyste łąki,trawa,mchy,pojedńcze sosny, w mchu, kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.452666 fot.452667 fot.452668 [notatka: Spis grzybów Pasa Nadmorskiego] [fotografie: tak];

452666
452667
452668

ID 194 486 oznaczenie: Arrhenia spathulata; • potwierdzenie ID153 752; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Żaby, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 14 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żwirowe pobocze drogi, na mchu, grupowo, ponad 50 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.459903 fot.459904 fot.459905 [notatka: nie] [fotografie: tak];

459903
459904
459905

ID 194 487 oznaczenie: Arrhenia spathulata; • potwierdzenie ID150 092; lokalizacja: u podnóża Góry Kamieńsk, od zach strony, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 14 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne nieużytki, na ziemi, na mchu, ponad 100 owocników na odcinku ok. 30m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.459910 fot.459911 fot.459912 [notatka: nie] [fotografie: tak];

459910
459911
459912

ID 205 856 oznaczenie: Arrhenia spathulata; • potwierdzenie ID153 752; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Żaby, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 11' 4,83" N i 19st 24' 42,6" E], DE45; data zbioru: 7 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żwirowe pobocze drogi, na skarpie, na mchu, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004107; uwagi: fot.520952 fot.520953 [notatka: nie] [fotografie: tak];

520952
520953

ID 205 857 oznaczenie: Arrhenia spathulata; • potwierdzenie ID120 064; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 12' 0" N i 19st 23' 41,5" E], DE35; data zbioru: 7 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obrzeża śródleśnej łąki, przy lesie mieszanym, w mchu, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004105; uwagi: fot.520956 [notatka: nie] [fotografie: tak];

520956

ID 205 858 oznaczenie: Arrhenia spathulata; • potwierdzenie ID150 092; lokalizacja: u podnóża Góry Kamieńsk, od zach strony; gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 11' 50" N i 19st 24'12,5" E], DE35; data zbioru: 7 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne nieużytki; żwirowe pobocze drogi, na mchu, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004106; uwagi: fot.520960 fot.520961 [notatka: nie] [fotografie: tak];

520960
520961

ID 209 619 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: 300 m W od mostu kolejowego na Warcie w miejscowości Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 35,4" N i 19st 23' 53,31" E], DE55; data zbioru: 21 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadrzeczna ''łąka'', na ziemi, w mchach, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004108; uwagi: fot.539736 fot.539737 fot.539738 fot.539739 [notatka: nie] [fotografie: tak];

539736
539737
539738
539739

ID 226 140 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: Jastarnia, pow. Puck, woj. pomorskie, DA50; data zbioru: 19 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik wokół kortu tenisowego koło ośrodka wypoczynkowego, mchy, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/131019/0004; uwagi: fot.612670 fot.612671 fot.612672 [notatka: tak,GRZYBY (MYCOTA) POBRZEŻA GDAŃSKIEGO (Krynica Morska – Łeba)] [fotografie: tak];

612670
612671
612672

ID 228 373 oznaczenie: Arrhenia spathulata; • potwierdzenie ID209 619; lokalizacja: 300 m W od mostu kolejowego na Warcie w miejscowości Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 19 lis 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadrzeczna ''łąka'', na ziemi, w mchach, grupa ponad 30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.623933 fot.623934 fot.623935 [notatka: nie] [fotografie: tak];

623933
623934
623935

ID 229 162 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: 0,4 km NW od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 10 lis 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bezdrzewne fragmenty w lesie sosnowym po obu stronach trasy DK1, na ziemi, w mchach, dwie grupy po kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: 51st 3' 18,05" N i 19st 21' 21,5"; fot.627408 fot.627409 fot.627410 fot.627411 fot.627412 [notatka: nie] [fotografie: tak];

627408
627409
627410
627411
627412

ID 229 459 oznaczenie: Arrhenia spathulata; • potwierdzenie ID150 092; lokalizacja: u podnóża G.Kamieńskiej,od zach strony; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 11' 49,7" N i 19st 24' 12" E], DE35; data zbioru: 11 lis 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne nieużytki, na ziemi, w mchach, wśród traw i roślinności zielnej, licznie, w mniejszych i większych grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.629132 fot.629133 fot.629134 [notatka: nie] [fotografie: tak];

629132
629133
629134

ID 229 460 oznaczenie: Arrhenia spathulata; • potwierdzenie ID153 752; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Żaby, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 11 lis 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żwirowe pobocze drogi asfaltowej, na ziemi, w mchach, wśród traw i roślinności zielnej, kilkadziesiąt owocników ( ponad 70 ) w kilku grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.629139 fot.629140 fot.629141 [notatka: nie] [fotografie: tak];

629139
629140
629141

ID 230 279 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: około 1 km na E od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 9 sty 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stare wyrobisko pożwirowe, na piaszczysto-żwirowatym podłożu porośnietym mchami, w tym rejonie gatunek dość pospolity, występuje zazwyczaj w kilku grupkach, zlokalizowanych na terenie całęj żwirowni; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/120109/0002; uwagi: fot.633530 [notatka: nie] [fotografie: tak];

633530

ID 230 511 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: 1 km N, Hel, pow. pucki, woj. pomorskie, DA51; data zbioru: 17 lis 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór bażynowy, sosna, mchy, na mchach, 3 owocniki; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: BGF/BF/GN/131117/0001; uwagi: fot.634708 fot.634709 fot.634710 [notatka: nie] [fotografie: tak];

634708
634709
634710

ID 251 169 oznaczenie: Arrhenia spathulata; • potwierdzenie ID153 700; lokalizacja: Szczepocice Rządowe ( część wsi na pd. od Warty ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 17 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żwirowe przydroże, na ziemi, na mchu, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.720663 fot.720664 fot.720665 [notatka: nie] [fotografie: tak];

720663
720664
720665

ID 253 995 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: Gdańsk, Górki Zachodnie, u ujścia Wisły Śmiałej, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA81; data zbioru: 15 sty 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Wydma szara, w kępkach mchów porastających piasek wydmowy, tylko 3 owocniki; leg. Włodzimierz Chojnacki, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, przekażę Ani Kujawie,; uwagi: fot.733005 fot.733006 [notatka: nie] [fotografie: tak];

733005
733006

ID 270 118 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: 0,7 km N od wsi Biała Góra, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 8' 18,14" N i 19st 25' 33" E], DE45; data zbioru: 18 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żwirowe pobocze drogi, na mchach, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, Wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi; uwagi: fot.795834 fot.795835 fot.795836 fot.795837; siedlisko; fot.795838 [notatka: nie] [fotografie: tak];

795834
795835
795836
795837
795838

ID 271 845 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: Góra Kamieńska, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 11' 51" N i 19st 24' 51,8" E], DE35; data zbioru: 11 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zbocze sztucznej góry z mieszanymi nasadzeniami -sosna, brzoza, robinia, topola, rokitnik, na mchach wyrastających na ścianie betonowej rynny, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, Wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi; uwagi: fot.803758 fot.803759 [notatka: nie] [fotografie: tak];

803758
803759

ID 275 518 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: ok 1km na północ od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 7 gru 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Sosna z domieszką brzozy, w mchu, Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/RTo/151207/0003; uwagi: [bf:810054] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 810054 ;

ID 288 376 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: ok 1km na północ od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 19 gru 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy, w mchu, masowo,grupami,kilkaset owocników; leg. Romuald Tomaszewski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/RTo/151219/0001; uwagi: [bf:813703] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 813703 ;

ID 288 377 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: ok.1km na NE od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 22 gru 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowo-brzozowy,południowy stok wyrobiska żwirowego, w mchu, grupa kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski, det. R.Tomaszewski, potwierdzł B.Gierczyk; eksykat: BGF/BF/RTo/151222/0001; uwagi: [bf:814340] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 814340 ;

ID 293 829 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: Ok 600m na N od miejscowości Stara Krępa, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC26; data zbioru: 5 lis 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy, w mchu, trzy małe grupki na przestrzeni 2m; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.889703 fot.889704 [notatka: nie] [fotografie: tak];

889703
889704

ID 293 830 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: ok.500m na NW od miejscowości Mchowo, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 7 lis 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: betonowe pobocze, w mchu bezpośrednio na betonie, masowo; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.889708 fot.889709 [notatka: nie] [fotografie: tak];

889708
889709

ID 294 665 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: ok.1km na NW od miejscowości Małowidz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC16; data zbioru: 27 lis 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rów przydrożny, w mchu, dwie grupy po kilkanaście owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.893359 fot.893360 [notatka: nie] [fotografie: tak];

893359
893360

ID 297 183 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: Miedzyodrze - 0,8 km na SW od przejścia granicznego Gryfino - Mescherin, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC02; data zbioru: 8 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nawierzchnia asfaltowa porośnięta grubą warstwą mszaków, na mchu, łanowo - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:881116] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 881116 ;

ID 306 809 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: Święte Miejsce,gmPrzasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC36; data zbioru: 12 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: teren przykościelny, Na ziemi we mchach, Kilka grup po kilkanaście sztuk; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.953855 fot.953856 fot.953857 [notatka: nie] [fotografie: tak];

953855
953856
953857

ID 308 370 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: Wiejce, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie, BC71; data zbioru: 7 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik przed pałacem w Wiejcach, mech, masowo; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG; uwagi: fot.959918 fot.959919 fot.959920 [notatka: nie] [fotografie: tak];

959918
959919
959920

ID 308 752 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: Włocławek, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, DC72; data zbioru: 11 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytki w pobliży torowiska PKP, mchy, kilkanaście; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0004971; uwagi: fot.961445 [notatka: nie] [fotografie: tak];

961445

ID 324 504 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: Mikoszewo, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA82; data zbioru: 23 lis 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wydma szara, na mchach, ponad 30 owocników; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: BGF/BF/GN/141123/0002; uwagi: fot.1076589 fot.1076590; Siedlisko:; fot.1076591 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1076589
1076590
1076591

ID 328 292 oznaczenie: Arrhenia spathulata; • potwierdzenie ID153 752; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Żaby; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 11' 4,8" N i 19st 24' 43" E], DE45; data zbioru: 11 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żwirowe przydroże, na mchach, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1117444 fot.1117445 fot.1117446 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1117444
1117445
1117446

ID 328 314 oznaczenie: Arrhenia spathulata; • potwierdzenie ID288 376; lokalizacja: ok.1km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 25 gru 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzozy i dębu, w mchu, masowo; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1117570 fot.1117571 fot.1117572 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1117570
1117571
1117572

ID 328 383 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: 300 m na N-E od Krzeczowa, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE41; data zbioru: 16 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żwirownia, w mchu, licznie; leg. Piotr Zawada, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Teren prywatny, Gmina Wierzchlas. Omówiony w: [bf:1110822]; fot.1118254 fot.1118255 fot.1118256 fot.1118257 fot.1118258 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1110822 ;

ID 338 192 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: Borne Sulinowo, 100m w stronę Łubowa, pow. szczecinecki, woj. pomorskie, BB76; data zbioru: 24 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarastająca mchem nieczynna rampa kolejowa, ubogie piaszczyste podłoże porośnięte mchem, kilka grup po kilkanaście owocników na pow. 50m2; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Języczek strefowany fot.1184275 fot.1184276 fot.1184277 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1184275
1184276
1184277

ID 338 327 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: Mosty Osiedle, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB66; data zbioru: 30 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: plac zabaw z koszoną murawą, nasłoneczniona, mszysta murawa napiaskowa, kilkanaście owocnikow na pow.4m2; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Języczek strefowany; fot.1184920 fot.1184921 fot.1184922 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1184920
1184921
1184922

ID 338 504 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: ok.1km na S od miejscowości Ulatowo Czerniaki, gm.Jednorożec, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC26; data zbioru: 3 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pobocze szosy w borze sosnowym, na ziemi w mchu, grupa ok. 20 owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1185713 fot.1185714 fot.1185715 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1185713
1185714
1185715

ID 339 328 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: Szczecin Wielgowo, 0,5km w stronę Szczecina Dąbia ul.Tczewska, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 15 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi, mech rosnący na asfalcie, kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Języczek strefowany fot.1189456 fot.1189457 fot.1189458 fot.1189459 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1189456
1189457
1189458
1189459

ID 339 610 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: Szczecin Zdroje, przedłuzenie ul.Mącznej,za szpitalem, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 17 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ciepłolubne zarośla na skarpie, obrośniety mchem betonowy fundament ogrodzenia, kilkanaście owocników pojedynczo na pow. 3mb fundamentu; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Języczek strefowany fot.1191097 fot.1191098 fot.1191099 fot.1191100 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1191097
1191098
1191099
1191100

ID 340 076 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: Święta, plac zabaw, gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB64; data zbioru: 27 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: plac zabaw z koszoną murawą, murawa napiaskowa, kilkanaście owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Języczek strefowany fot.1193476 fot.1193477 fot.1193478 fot.1193479 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1193476
1193477
1193478
1193479

ID 340 401 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: Wyspa Uznam, 4,4 km na SE od Stacji nautycznej Karsibór, pow. Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, AB31; data zbioru: 7 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: droga z płyt Jumbo zbudowana na nasypie z piasków refulacyjnych, na ziemi przy krawężniku wśród mszaków, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1194790 fot.1194791 fot.1194792 fot.1194793 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1194790
1194791
1194792
1194793

ID 340 602 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,6 km na NW od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 30 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stara betonowa droga na terenach powojskowych, na mchach pokrywających płytę betonową, w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1195682 fot.1195683 fot.1195684 fot.1195685 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1195682
1195683
1195684
1195685

ID 340 606 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: Dolina Dolnej Odry, 2,9 km na SW od Dębogóry, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC12; data zbioru: 6 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: murawa napiaskowa na podłożu z piasków refulacyjnych, na ziemi wśród mchów, w małych grupkach i w rozproszeniu - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1195724 fot.1195725 fot.1195726 fot.1195727 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1195724
1195725
1195726
1195727

ID 344 353 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: Sobieszewo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA81; data zbioru: 11 lis 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, brzoza, inne, mchy, kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0006869; uwagi: fot.718996 [notatka: [bf:718995]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 718995 ;

ID 352 158 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: 1 km E od wsi Ruda; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 6 lis 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dawne wyrobisko żwiru w borze sosnowym, na mchach z rodzaju pędzliczek, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 8' 47,8" N 19st 28' 1,7" E; fot.1287390 fot.1287391 fot.1287392 fot.1287393 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1287390
1287391
1287392
1287393

ID 359 643 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 18 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stanowisko to pas pomiędzy pastwiskiem, a ogrodzeniem ujeżdżalni koni dość gęsto porośnięty różnymi mchami, Omszała gliniasta ziemia, Gromadnie; leg. Przemysław Drzewiecki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009873; uwagi: fot.1359641 fot.1359642 fot.1359643 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1359641
1359642
1359643

ID 361 734 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: Święta, przy przystani, gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB63; data zbioru: 30 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: parking, asfalt porośnięty mchem, cztery owocniki na 1m2; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Języczek strefowany fot.1377362 fot.1377363 fot.1377364 fot.1377365 fot.1377366 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1377362
1377363
1377364
1377365
1377366

ID 363 411 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: Osieki Lęborskie, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA35; data zbioru: 29 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: plantacja choinek, świerk, jodła, mchy, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG; uwagi: fot.1389864 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1389864

ID 364 457 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: Sztutowo, ośrodek Promyk, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA84; data zbioru: 27 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik, w pobliżu sosna, świerk, w ziemi wśród mchów i Hieracium pilosella, 7 owocników; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1398702 [fotografie: tak];

1398702

ID 365 900 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: Goleniów, cmentarz komunalny, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB65; data zbioru: 24 sty 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: murawa napiaskowa z mchem, gleba, licznie, po kilkanaście owocników w różnych miejscach; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Języczek strefowany fot.1408945 fot.1408946 fot.1408947 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1408945
1408946
1408947

ID 373 548 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: 0,7 km NW od wsi Dąbrówka; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0360 19,3718], DE55; data zbioru: 13 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; pobocze szosy, na mchach, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1494325 fot.1494326 fot.1494327 fot.1494328 fot.1494329 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1494325
1494326
1494327
1494328
1494329

ID 374 565 oznaczenie: Arrhenia spathulata; lokalizacja: 0,5 km E od wsi Czyżów; gm. Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie [GPS: 51,2165 19,3773], DE35; data zbioru: 29 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże nieczynnej drogi betonowej, na mchach, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1502759 fot.1502760 fot.1502761 fot.1502762 fot.1502763 fot.1502764 fot.1502765 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1502759
1502760
1502761
1502762
1502763
1502764
1502765
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji