grzyby.pl

Antrodiella faginea Vampola et Pouzar

jamkóweczka bukowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Antrodiella Antrodiella Antrodiella AntrodiellaAntrodiellajamkóweczka cytrynowa (Antrodiella citrinella)Antrodiella ichnusana
Antrodiella faginea (jamkóweczka bukowa)
20.09.2021, Mochle, pow. bydgoski; copyright © by Przemysław Drzewiecki
Antrodiella faginea (jamkóweczka bukowa)
Antrodiella faginea (jamkóweczka bukowa)
Antrodiella faginea (jamkóweczka bukowa)
Antrodiella faginea (jamkóweczka bukowa)
Antrodiella faginea (jamkóweczka bukowa)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na gałęziach buka.Na gałęziach buka.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20210920.GREJ350855.pdrz - Antrodiella faginea (jamkóweczka bukowa); Mochle, pow. bydgoski
210920-GREJ350855
leg. Przemysław Drzewiecki
/Mochle, pow. bydgoski/ #6