Tx: 424
grzyby.pl

Echinoderma asperum (Pers.) Bon

jeżoskórka ostrołuskowa, czubajeczka ostrołuskowa
Cystolepiota acutesquamosa (Weinm.) Bon (1977) · Lepiota acutesquamosa (Weinm.) Gill. · Lepiota aspera (Pers.) Quél. [gł. w czekl.] · Lepiota friesii (Lasch) Quel.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Echinoderma asperum (jeżoskórka ostrołuskowa)
pokrój
Echinoderma asperum (jeżoskórka ostrołuskowa)

cechy makroskopowe

Echinoderma asperum (jeżoskórka ostrołuskowa)
Owocniki duże, szczególnie duże, gdy wyrastają na żyznych siedliskach ruderalnych.

space

Blaszki za młodu pokryte błoniastą osłoną, bardzo gęste L= ok. 200, białe do kremowych, często rozwidlające się przy trzonie; wolne.

space

Pierścień zrośnięty z trzonem, błoniasty, trwały, zwieszający się, białawy, jego dolna powierzchnia z brązowawymi łuseczkami.

space

Barwa wysypu zarodników biała.

cechy mikroskopowe

Zarodniki elipsoidalne; (6)7-10 × (2.5)2.8-3.5(4) µm [131], 6.0-9.0(9.5) × 2.5-3.5(4.0) µm, Qav = 2.2-2.7 [80.5], dekstrynoidalne, nie metachromatyczne w błękicie krezolowym.

space

Pleurocystyd brak.

space

jadalne czy trujące? 🔴

Trująca - powoduje silnie wymioty i biegunkę. Poisonous, causes severe gastric upset.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Stosunkowo częsta. Owocniki wyrastają od lata do późnej jesieni, w grupach. Grzyb saprofityczny, częsty na żyznej glebie, wzdłuż ścieżek w lasach lub parkach, na terenach ruderalnych.

uwagi

Wielkość owocników grzybów saprotroficznych, takich jak ta czubajeczka, silnie zależy od zasobności podłoża - może spotkać bardzo małe owocniki "form głodowych" i gigantyczne w przypadku bardzo żyznego podłoża i korzystnych warunków wzrostu grzybni.

space

wybrane okazy · selected collections

#3
05 10 06 - 8
/Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina/
#5
04 10 24 - 1
/lasy milickie/
#2
99 09 24 - 12
leg. Marek Snowarski
/Kaszuby/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2003)[1263]Adamczyk (2003) Grzyby wielkoowocnikowe zespołów Tilio-Carpinetum melittetosum i Calamagrostio-Quercetum petraeae rezerwatu leśnego Zielona Góra w północnej części Wyżyny Częstochowskiej. Ziemia Częstochowska 31: 123-138.[1263] (as: L. acutesquamosa), Adamczyk (2003a)[1264]Adamczyk (2003a) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu leśnego "Ostrężnik" na obszarze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego (Wyżyna Częstochowska). Ziemia Częstochowska 30: 177-193.[1264] (as: L. acutesquamosa), Adamczyk (2007a)[1268]Adamczyk (2007a) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian jego szaty roślinnej. Parki nar. Rez. Przyr. 26(2): 3-16.[1268], Adamczyk (2009a)[1271]Adamczyk (2009a) Long-term qualitative changes of macrofungi in the light of geobotanical studies in the Babsk reserve. W: Holeksa J., Babczyńska-Sandek B., Wika S. (eds.). The role of geobotany in biodiversity conservation. University of Silesia, Katowice: 137-140.[1271], Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Adamczyk i in. (2008)[1281]Adamczyk i in. (2008) Macromycetes rezerwatu "Stara Buczyna w Rakowie" w województwie wielkopolskim. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B., 57: 139-151[1281], Bujakiewicz (2010)[1342]Bujakiewicz (2010) On some agarics occurring in carr forests.[1342] (as: Lepiota acutesquamosa), Bujakiewicz & Kujawa (2000)[1345]Bujakiewicz & Kujawa (2000) Macrofungi of manorial park in Turew near Poznań.[1345], Bujakiewicz i Springer (2009)[1350]Bujakiewicz i Springer (2009) Udział macromycetes w lasach łęgowych rezerwatu "Buki nad Jeziorem Lutomskim" (nadleśnictwo Sieraków). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B, 58: 171-204[1350], Bujakiewicz i Stefaniak (2009)[1349]Bujakiewicz i Stefaniak (2009) Udział macromycetes w fitocenozach leśnych rezerwatu "Las Liściasty w Promnie" (nadleśnictwo Czerniejewo). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B, 58: 137-170[1349], Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375] (as: Echinoderma asperum), Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448] (as: Lepiota acutesquamosa), Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452] (as: Lepiota acutesquamosa i L. aspera), Friedrich (2013)[1464]Friedrich (2013) The occurrence of Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertill. In Szczecin and its distribution in Poland.[1464], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466] (as: Echinoderma aspera), Friedrich & Orzechowska (2002)[1468]Friedrich & Orzechowska (2002) Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina.[1468], Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487] (as: Echinoderma aspera), Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493] (as: Echinoderma asperum), Gierczyk et al. (2015)[1491]Gierczyk et al. (2015) XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1491] (as: Echinoderma asperum), Gierczyk et al. (2017)[1508]Gierczyk et al. (2017) XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1508] (as: Echinoderma asperum), Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503] (as: Echinoderma asperum), Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509] (as: Echinoderma asperum), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: Echinoderma aspea), Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497] (as: Echinoderma aspera), Gorczak et al. (2020)[1517]Gorczak et al. (2020) 18th Congress of European Mycologists Bioblitz 2019 – naturalists contribute to the knowledge of mycobiota and lichenobiota of Białowieża Primeval Forest.[1517], Gumińska (2000)[1535]Gumińska (2000) Flora i fauna Pienin. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes).[1535], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546] (as: Echinoderma aspera), Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565] (as: Echinoderma aspera), Hoffeins et al. (2017)[1589]Hoffeins et al. (2017) Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland.[1589], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: Echinoderma aspera), Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Kudławiec (2016)[1740]Kudławiec (2016) Grzyby wielkoowocnikowe Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Środkowopomorskie – Nadleśnictwo Polanów.[1740], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752] (as: Echinoderma aspera), Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2015)[1780]Kujawa et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przewodnik terenowy.[1780] (as: Echinoderma aspera), Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: Echinoderma asperum), Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783] (as: Echinoderma asperum), Kujawa et al. (2020)[1799]Kujawa et al. (2020) XXV wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1799] (as: Echinoderma asperum), Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Kwiatkowska (2017)[1821]Kwiatkowska (2017) Macromycetes parku w Małkocinie (NW Polska).[1821] (as: Echinoderma asperum), Lisiewska (2004)[1839]Lisiewska (2004) Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach.[1839], Lisiewska & Król (2007)[1844]Lisiewska & Król (2007) Macromycetes na tle fitocenoz lasów dębowych rezerwatu "Czmoń" (centralna Wielkopolska).[1844], Ławrynowicz et al. (2002)[1863]Ławrynowicz et al. (2002) Macrofungi of Aceri-Tilietum and Tilio-Carpinetum in the "Dolina Rzeki Brdy” nature reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland).[1863], Ławrynowicz i in. (2002a)[1864]Ławrynowicz i in. (2002a) Obserwacje mikologiczne w rezerwacie ? Dolina rzeki Brdy ? w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 384-405[1864], Łuszczyński (2001)[1886]Łuszczyński (2001) Grzyby Macromycetes rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi.[1886], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Rutkowski et al. (2014)[2186]Rutkowski et al. (2014) Grzyby i śluzowce.[2186], Stasińska (2008)[2229]Stasińska (2008) Macromycetes torfowiska Reptowo (Pomorze Zachodnie).[2229], Szczepkowski (2007)[2295]Szczepkowski (2007) Macromycetes in the Dendrological Park of the Warsaw Agricultural University .[2295], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400] (as: Echinoderma aspera), Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2005)[2524]Wojewoda (2005) Grzyby Krzemionek Podgórskich.[2524], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Zieliński et al. (2006)[2567]Zieliński et al. (2006) Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza.[2567]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 13:58 1 znaleziska Echinoderma asperum (jeżoskórka ostrołuskowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 347723 365251 AB76 350521 AB83 310375 327584 AB84 350526 AB93 302656 327537 371071 373616 AB94 117997 118077 306822 318509 371445 AC16 361329 AC23 351451 AC27 360901 AC37 362449 BB00 209433 BB01 247185 BD60 371261 CA69 115494 CA97 116373 CA98 173732 176712 CB20 351049 CB48 193177 CC73 157668 CC74 157664 157666 189120 CC84 319371 CC90 174505 CC91 190385 CC92 195216 CE37 328365 DB05 348812 DB06 348833 348840 363521 DE35 117041 177519 193990 DE45 175901 349827 362700 DE46 174567 348761 374271 DE55 305915 319038 350810 DE56 150097 172052 172663 174681 191380 192177 194711 326078 351228 DE66 173063 319786 DE67 327683 DE75 146140 EC25 326555 EC26 305632 EC35 307220 337343 FE24 354566 FG32 364517

ID 115 494 oznaczenie: Lepiota aspera; lokalizacja: Rumia k/Gdyni, CA69; data zbioru: 20 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: W ogródku - pod ilglakiem płożącym, w pobliżu berberysu, na piaszczystej ziemi, W dwóch grupach (5 szt, i 4 szt.); leg. Waldemar Modzelewski, det. Piotr Grzegorzek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WM/14.11.08; uwagi: Zdjęcia zostały zamieszczone - pod linkiem; [bf:203400] - w wątku - "Takie grzyby w ogrodzie?" [notatka: wpis i zdjęcia na forum] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83; związane wątki bio-forum.pl: 203400 ;

ID 116 373 oznaczenie: Lepiota aspera; lokalizacja: Jezioro Patulskie-Ostrzyckie, CA97; data zbioru: 25 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Olszyna przybrzeżna, w ziemi, 5 owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/29.09.08; uwagi: fot.205526 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

205526

ID 117 041 oznaczenie: Lepiota aspera; lokalizacja: 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce, DE35; data zbioru: 5 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty-klon,brzoza,dąb,leszczyna, na ziemi, grupa trzech owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/15.10.08; uwagi: fot.206842 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

206842

ID 117 997 oznaczenie: Lepiota aspera; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,3 km na SE od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 8 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na ziemi, pojedynczo i w grupach po kilka owocników; leg. Grazyna Domian, det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/3.11.08; uwagi: Czubajeczka ostrołuskowa; fot.209242 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

209242

ID 118 077 oznaczenie: Lepiota aspera; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,7 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 21 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką Db, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/9.05.09; uwagi: Czubajeczka ostrołuskowa; fot.209500 fot.209501 fot.209502 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

209500
209501
209502

ID 146 140 oznaczenie: Lepiota aspera; lokalizacja: Kłomnice, woj. śląskie, DE75; data zbioru: 20 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, przy leśnej drodze, na ziemi, w grupie kilku sztuk; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/090920/0001; uwagi: .; fot.276287 fot.276288 fot.276289 fot.276290 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

276287
276288
276289
276290

ID 150 097 oznaczenie: Lepiota aspera; lokalizacja: Kietlin,pow.radomszczański, DE56; data zbioru: 8 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydomowy ogródek z różnymi odmianami jałowca i tuji, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/15.11.09; uwagi: fot.286557 fot.286558 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

286557
286558

ID 157 664 oznaczenie: Lepiota aspera; lokalizacja: 2 km E, Bożacin, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC74; data zbioru: 14 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na skraju olsu na brzegu jeziorka, torf, pod olszami, kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec, det. po cechach makro Marcin Fałdziński, mikroskopowo Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/080914/0001; uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn; grzybek pokazany w wątku [bf:201139]; zdjęcia: siedlisko, młode i starsze owocniki; fot.310931 fot.310932 fot.310933 fot.310934 fot.310935 fot.310936 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59; związane wątki bio-forum.pl: 201139 ;

ID 157 666 oznaczenie: Lepiota aspera; lokalizacja: 2 km E, Bożacin, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie [N 52°39'38,50" E 17°40'51,54"], CC74; data zbioru: 20 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na skraju olsu na brzegu jeziorka, torf, pod olszami, kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/090920/0004; uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn; to samo stanowisko, które znalazłam w 2008 r. i zgłosiłam w ID: 157664; zdjęcia: siedlisko i owocniki; fot.310942 fot.310943 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

310942
310943

ID 157 668 oznaczenie: Lepiota aspera; lokalizacja: 2,4 km S, Modliszewko, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [N 52°37'33,08" E 17°38'43,53"], CC73; data zbioru: 21 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zagajnik leśny oddzielony od właściwego lasu leśną drogą gruntową, wcinający się w intensywnie użytkowaną i nawożoną torfową łąkę nad rzeczką Wełną, torf, dwa owocniki; leg. Barbara Kudławiec, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/080921/0001; uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział 126, 0,8 km S, leśniczówka Brody; w pobliżu Langermannia gigantea zgłaszanej ostatnio w ID: 153816; zdjęcia: siedlisko i owocniki; fot.310951 fot.310952 fot.310953 fot.310954 fot.310955 fot.310956 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

310951
310952
310953
310954
310955
310956

ID 172 052 oznaczenie: Lepiota aspera; lokalizacja: 650 m S,leśn.Strzałków (okolice szkółki leśnej),gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 29 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze hasiowej,leśnej drogi, na ziemi,pod dębem, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/5.01.11; uwagi: fot.366052 fot.366053 fot.366054 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

366052
366053
366054

ID 172 663 oznaczenie: Lepiota aspera; lokalizacja: Dziepółć,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 31 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydomowy trawnik z drzewami i krzewami (m.in.świerki,tuje), na ziemi,w trawie pod tują, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/2.11.10; uwagi: fot.367953 fot.367954; średnica kapelusza 15,5-16 cm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

367953
367954

ID 173 063 oznaczenie: Lepiota aspera; lokalizacja: Niesulów,gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE66; data zbioru: 8 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla przy drodze biegnącej przez las;z drzew -brzoza,jesion,sosna,robinia,z krzewów-m.in.grab,klon,robinia, na ziemi, dwie grupki w niewielkim oddaleniu od siebie;3 + 4 owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/2.11.10; uwagi: fot.369096 fot.369097 fot.369098 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

369096
369097
369098

ID 173 732 oznaczenie: Lepiota aspera; lokalizacja: Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA98; data zbioru: 11 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,brzoza,grab, w ziemi, kilka owocników w rezerwacie; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/100911/0001; uwagi: fot.371333 [notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

371333

ID 174 505 oznaczenie: Lepiota aspera; lokalizacja: ok. 2 km na NE od Wierzonki, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC90; data zbioru: 17 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las rosnący nad brzegiem jeziora, głóg, dąb, brzoza, grab, nieco dalej od brzegu jeziora sosna, na żyznej i wilgotnej ziemi kilka m od jeziora, kilka owocników w rozproszeniu, co kilka metrów; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/BK/7.12.10; uwagi: N 52°29'08,26"; E 17°07'27,08"; 10 września br znalazłam pierwszy owocnik, którego część zachowanych cech wskazywała na gatunek Lepiota aspera.; 17 września znalazłam kilka owocników, których przynależność gatunkowa do Lepiota aspera według cech makro wydaje się być pewna.; nadl. Babki, l. Mechowo, oddz. 210; zdjęcia w wątku:; [bf:369469] [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59; związane wątki bio-forum.pl: 369469 ;

ID 174 567 oznaczenie: Lepiota aspera; lokalizacja: 1,3 km S,Kletnia,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 10 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: laściaste zarośla w środku lasu;zarastające małe,dzikie wysypisko śmieci, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/2.11.10; uwagi: przybliżone namiary 51st 08' 49,6"N 19st 29' 20,6"E; fot.373528 fot.373529 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

373528
373529

ID 174 681 oznaczenie: Lepiota aspera; lokalizacja: Martelicha (Radomsko),100 m na pd od zabudowań, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 29 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste,przydrożne zarośla w lesie sosnowym, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/2.11.10; uwagi: przybliżone namiary 51st 02' 25,4"N 19st 27' 10,1"E; fot.373846 fot.373847 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

373846
373847

ID 175 901 oznaczenie: Lepiota aspera; lokalizacja: 1,5 km NW,Żaby,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 21 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa krzaków w lesie sosnowym, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/2.11.10; uwagi: fot.377107 fot.377108 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

377107
377108

ID 176 712 oznaczenie: Lepiota aspera; lokalizacja: Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA98; data zbioru: 3 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy,olsza,jesion,brzoza,wierzba, na zagrzebanym zmurszałym drewnie, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/101003/0002; uwagi: fot.379564 fot.379565 [notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

379564
379565

ID 177 519 oznaczenie: Lepiota aspera; • potwierdzenie ID117 041; lokalizacja: 1 km NW,Huta Brudzka,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 4 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty-brzoza,olcha,klon,jesion i krzewy liściaste, na ziemi, grupa 8 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/2.11.10; uwagi: 300m na pdzach od stanowiska ze zgłoszenia ID117041;51st 11' 43,4"N 19st 23' 12,5"E; Owocniki kapelusze! znaleziono na skraju lasu,porzucone przez grzybiarza,który wziął je najprawdopodobniej za kanie. [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

ID 189 120 oznaczenie: Lepiota aspera; lokalizacja: 2 km na wschód od Bożacina, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC74; data zbioru: 31 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okresowo podmakający brzeg jeziorka porośnięty głównie olszą czarną (domieszka brzozy) oraz krzewami i roślinnością zielną, na torfie, pojedynczo, na długości około 100 metrów 28 owocników, z czego 11 na skraju olsu i 17 wzdłuż brzegu jeziorka, a następnie strumienia; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie dostarczony Ani K.; uwagi: Nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn albo Długi Bród, oddz. 186; Poprzednie notowania mam z 2008 i 2009 r. Wówczas obserwowałam tylko skraj olsu, tym razem rozszerzyłam obserwację przechodząc wzdłuż jeziorka i strumienia.; siedlisko skraj olsu nad jeziorem!; fot.433195; eksykaty; fot.433196 fot.433197 fot.433198 fot.433199; jeden z większych owocników; fot.433200; powierzchnia kapelusza łuski!; fot.433201 fot.433202 fot.433203; owocnik wśród dzikiego wysypiska śmieci; fot.433204 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak];

433195
433196
433197
433198
433199
433200
433201
433202
433203
433204

ID 190 385 oznaczenie: Lepiota aspera; lokalizacja: Kapalica, 1,1 km SW, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC91; data zbioru: 26 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, dąb, grab, klon, leszczyna, przydroże, w pobliżu okresowego cieku wypływającego z jeziora, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/2.02.12; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Promno, oddział 243; na zachód od rezerwatu "Jezioro Drążynek"; obszar Natura 2000 - Ostoja koło Promna; zdjęcia:; fot.439373 fot.439374 fot.439375 fot.439376 fot.439377 [notatka: nagranie na dyktafon+mapki] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

439373
439374
439375
439376
439377

ID 191 380 oznaczenie: Lepiota aspera; lokalizacja: 0,7 km W od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 28 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu, przydrożne olchy i krzewy, na ziemi, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/110828/0001; uwagi: 51 01 53,38 N ; 19 29 11,08 E; fot.444449 fot.444450 fot.444451; siedlisko; fot.444452 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

444449
444450
444451
444452

ID 192 177 oznaczenie: Lepiota aspera; lokalizacja: Radomsko, na rogu ulic Stara Droga i Mokra, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 3 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stara studzienka telekomunikacyjna, na skąpej ziemi zalegającej na dnie studzienki, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Błażejowi Gierczykowi; uwagi: 51 03 37,0 N ; 19 26 21,4 E; fot.448049 fot.448050 fot.448051; dojrzewająca w domu; fot.448052 [notatka: nie] [fotografie: tak];

448049
448050
448051
448052

ID 193 177 oznaczenie: Lepiota aspera; lokalizacja: Ocypel, przy E krańcu jeziora Piaseczno, pow. Lubichowo, woj. pomorskie, CB48; data zbioru: 25 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Sródleśny parking w borze sosnowym, na ziemi, wśród trawy, 1 owocnik; leg. Włodek Chojnacki, det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/WC/25.11.11; uwagi: fot.452986 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

452986

ID 193 990 oznaczenie: Lepiota aspera; • potwierdzenie ID117 041; lokalizacja: 1,3 km NE od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 30 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -klon, brzoza, dąb, leszczyna i inne, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: 51st 11' 50,28" N ; 19st 23' 25,25" E; fot.456827 fot.456828 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

456827
456828

ID 194 711 oznaczenie: Lepiota aspera; • potwierdzenie ID172 052; lokalizacja: 650 m S,leśn.Strzałków (okolice szkółki leśnej),gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 28 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze hasiowej,leśnej drogi w lesie mieszanym, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: 51st 1' 54,09" N ; 19 st 30' 50,37" E; fot.461131 fot.461132 fot.461133 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

461131
461132
461133

ID 195 216 oznaczenie: Lepiota aspera; lokalizacja: stacja PKP Fałkowo, ok. 0,5 km W, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC92; data zbioru: 12 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: niewielki zagajnik - sosna, dąb, jakieś krzewy - między torami kolejowymi i polem uprawnym, ziemia, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF/BF/BK/110812/0005; uwagi: stanowisko; fot.463919; owocnik; fot.463920 fot.463921 [notatka: nagranie na dyktafon] [fotografie: tak];

463919
463920
463921

ID 209 433 oznaczenie: Lepiota aspera; lokalizacja: 1,3 km S od m.Bogucino, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB00; data zbioru: 28 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, zagłębienie po starym wyrobisku piasku, na ziemi, pojedynczo 6 owocników; leg. Tadeusz Twardy, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/TT/110828/0001; uwagi: fot.538767 fot.538768 fot.538769 [notatka: wątek [bf:439560]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 439560 ;

ID 247 185 oznaczenie: Lepiota aspera; lokalizacja: 1,0 km S od Kołobrzeg - Podczele, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB01; data zbioru: 27 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, na ziemi, dwa owocniki; leg. Tadeusz Twardy, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/TT/140927/0001; uwagi: fot.706976 fot.706977 fot.706978 [notatka: nie] [fotografie: tak];

706976
706977
706978

ID 302 656 oznaczenie: Lepiota aspera; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 2,4 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 8 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg jesionowy, na ziemi pod wywrotem Js, w grupie - 2 ow.; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001290; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:898884] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 898884 ;

ID 305 632 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: Ok.1,0km na S od miejscowości Lipa,gm.Jednorożec, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC26; data zbioru: 23 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pobocze drogi w lesie sosnowym z domieszką dębu i leszczyny, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.948452 fot.948453 fot.948454 [notatka: nie] [fotografie: tak];

948452
948453
948454

ID 305 915 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: 1,3 km SE od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 36,3" N i 19st 22' 24,95" E], DE55; data zbioru: 23 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; dzikie wysypisko śmieci, na ziemi, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.949774 fot.949775 fot.949776 fot.949777; W 2010 na tym samym miejscu znalazłem Hohenbuehelia geogenia -id170332 [notatka: nie] [fotografie: tak];

949774
949775
949776
949777

ID 306 822 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 2,5 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 22 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze leśnej drogi przy łęgu olszowym, na ziemi, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.953916 fot.953917 fot.953918 fot.953919 [notatka: tak] [fotografie: tak];

953916
953917
953918
953919

ID 307 220 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: Leszno,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 25 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Park podworski, Na ziemi pod kasztaowcem, dwa owocniki; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.955498 fot.955499 [notatka: nie] [fotografie: tak];

955498
955499

ID 310 375 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1 km na S od wiaduktu autostrady A6 nad Drogą Chojnowską, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 13 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las liściasty - dawny park, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.971317 fot.971318 fot.971319 fot.971320 fot.971321 [notatka: tak] [fotografie: tak];

971317
971318
971319
971320
971321

ID 318 509 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,5 km na NE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 5 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: strefa ekotonowa miedzy łęgiem a buczyną, na ziemi, w grupie - 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0005861; uwagi: fot.1027133 fot.1027134 fot.1027135 fot.1027136 fot.1027137 fot.1027138 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1027133
1027134
1027135
1027136
1027137
1027138

ID 319 038 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: 0,7 km S od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 53,7" N i 19st 22' 47" E], DE55; data zbioru: 4 sie 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz, na ziemi, w miejscu składowania drewna, ponad 20 owocników w dwóch rzutach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1031375 fot.1031376; .; Kilka owocników rosło w drugiej grupce ok. 150 m na pd-wsch, przy tej samej drodze.; fot.1031377 fot.1031378 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1031375
1031376
1031377
1031378

ID 319 371 oznaczenie: Lepiota aspera; lokalizacja: nieopodal jeziora w Jankowie Dolnym, gmina Gniezno, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [N 52°32'25,47" E 17°42'57,68"], CC84; data zbioru: 6 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie nieopodal jeziora: jesion, brzoza, dąb, klon i krzewy liściaste, ziemia, trzy owocniki; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003854; uwagi: nadleśnictwo Gniezno; owocniki; fot.1032996 fot.1032997 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1032996
1032997

ID 319 786 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: 1,3 km SW od wsi Ewina, gm. Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie [50st 57' 11" N i 19st 32' 52" E], DE66; data zbioru: 21 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; grupa krzewów liściastych przy leśnej drodze, na ziemi, grupa co najmniej 7 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1035545 fot.1035546 fot.1035547 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1035545
1035546
1035547

ID 326 078 oznaczenie: Echinoderma asperum; • potwierdzenie ID172 052; lokalizacja: 1 km SE od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 33,5" N i 19st 30' 30" E], DE56; data zbioru: 17 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów czerwonych, na ziemi, pod dębami czerwonymi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004861; uwagi: fot.1097125 fot.1097126; Stanowisko oddalone po pierwotnego o ok. 700 m na pd-zach. [notatka: nie] [fotografie: tak];

1097125
1097126

ID 326 555 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: ok.1km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz, EC25; data zbioru: 13 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarastająca samosiewem sosnowym żwirownia w borze sosnowym, ziemia, Pojedynczy owocnik; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1102828 fot.1102829 fot.1102830 fot.1102831 fot.1102832 fot.1102833 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1102828
1102829
1102830
1102831
1102832
1102833

ID 327 537 oznaczenie: Lepiota aspera; lokalizacja: Puszcza Bukowa (Węglino), 2 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 11 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na ziemi, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1111085 fot.1111086 fot.1111087 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1111085
1111086
1111087

ID 327 584 oznaczenie: Lepiota aspera; lokalizacja: Dolina Dolnej Odry (Zaleskie Łęgi), 0,9 km na SE od Mostu Pomorzan nad Odrą Zachodnią w Szczecinie, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 17 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w łęgu, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1111605 fot.1111606 fot.1111607 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1111605
1111606
1111607

ID 327 683 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: 1,8 km E od wsi Huby Kotwińskie, gm. Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie [50st 59' 18,5" N i 19st 35' 35" E], DE67; data zbioru: 14 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzóz i dębów, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1112367 fot.1112368 fot.1112369 fot.1112370; siedlisko; fot.1112371 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1112367
1112368
1112369
1112370
1112371

ID 328 365 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: Żdżary, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 22 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment podwórka, nawiezionego ziemią leśną, na ziemi, dwa osobniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Działka prywatna, Gmina Bolesławiec.; fot.1118065 fot.1118066 fot.1118067 fot.1118068 fot.1118069 fot.1118070 fot.1118071 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1118065
1118066
1118067
1118068
1118069
1118070
1118071

ID 337 343 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: Przasnysz ul.Piłsudskiego(trawnik przy kościele), pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 17 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: koszony trawnik, ziemia, trzy owocniki; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1180559 fot.1180560 fot.1180561 fot.1180562 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1180559
1180560
1180561
1180562

ID 347 723 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: Huwniki , Góra Chyb, pow. przemyski, woj. podkarpackie; data zbioru: 22 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grabowy, na ściółce, w grupie kilka okazów; leg. det. piotr pytel; eksykat: BGF0007690; uwagi: współrzędne stanowiska 49.664455,22.716009 [bf:1181604]; związane wątki bio-forum.pl: 1181604 ;

ID 348 761 oznaczenie: Echinoderma asperum; • potwierdzenie ID174 567; lokalizacja: 1,5 km S od wsi Kletnia; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 4 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśna, duża kępa rdestowców zarastająca stare, dzikie wysypisko, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 8' 39,5" N 19st 29' 22,5" E; fot.1258925 fot.1258926 fot.1258927 fot.1258928 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1258925
1258926
1258927
1258928

ID 348 812 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'28.7"N 19°26'50.6"E], DB05; data zbioru: 4 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Skraj lasu bukowego przy ścieżce, na ziemi, wśród roślinności zielnej, kilkanaście owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; wątek: [bf:1257826]; Czubajeczka ostrołuskowa [notatka: tak] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1257826 ;

ID 348 833 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: Wysoczyzna Elbląska, okolice Jagodnika, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°13'14.7"N 19°28'56.5"E], DB06; data zbioru: 5 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Skraj lasu bukowego, pobocze drogi, na ziemi, wśród roślinności zielnej, kilka owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; fot.1259350 fot.1259351 fot.1259352 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1259350
1259351
1259352

ID 348 840 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, blisko Parasola, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'43.5"N 19°28'26.5"E], DB06; data zbioru: 6 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las z przewagą buka, olsze, dęby, wilgotne miejsce między ścieżką i potokiem, na ziemi, wśród roślinności zielnej, kilka owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; fot.1259383 fot.1259384 fot.1259385 fot.1259386 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1259383
1259384
1259385
1259386

ID 349 827 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Adamów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 3 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -brzoza, sosna, dąb, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 6' 35,8" N 19st 17' 49,5" E; fot.1266605 fot.1266606 fot.1266607 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1266605
1266606
1266607

ID 350 521 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: Mosty Osiedle,plac zabaw,gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB76; data zbioru: 30 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiasty plac zabaw, ściółka, dwa owocniki; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: BGF0010380; uwagi: niektóre blaszki rozdwajały się; Czubajeczka ostrołuskowa fot.1270810 fot.1270811 fot.1270812 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1270810
1270811
1270812

ID 350 526 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: Szczecin Wielgowo, 20m na zach.od ulicy Zawrotnej, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 20 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie Brz,Czm, Sn,lilaki między domami, ściółka, jeden owocnik; leg. Marcin Sławomir Lożek, det. Marcin Lożek, potwierdził Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010379; uwagi: wątek [bf:1266810]; Czubajeczka ostrołuskowa [notatka: tak] [fotografie: tak ,wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1266810 ;

ID 350 810 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: Las Ładzki; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 29 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dąb, sosna, brzoza, robinia; liściaste zarośla, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 5' 12,5" N 19st 21' 57,5" E; fot.1273628 fot.1273629 fot.1273630 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1273628
1273629
1273630

ID 351 049 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: Trzyniec, gm.Koczała, pow. człuchowski, woj. pomorskie, CB20; data zbioru: 10 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wyrobisko pisakowe wypełnione resztkami organicznymi(trociny,kompost,liście), ściółka, kilka owocników na pow 2m2; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: BGF0010378; uwagi: Czubajeczka ostrołuskowa fot.1276694 fot.1276695 fot.1276696 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1276694
1276695
1276696

ID 351 228 oznaczenie: Echinoderma asperum; • potwierdzenie ID172 052; lokalizacja: 1 km SE od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 26 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze utwardzanej drogi leśnej; sosna, dąb czerwony, brzoza, na ziemi, kilkanaście owocników w dwóch grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 1' 35,5" N 19st 30' 32" E; fot.1278153 fot.1278154 fot.1278155 fot.1278156; PS. Zdjęcia i namiary dotyczą nowej grupy. [notatka: nie] [fotografie: tak];

1278153
1278154
1278155
1278156

ID 351 451 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: Pojezierze Myśliborskie (prop. rez. Jezioro Górne), 1,1 km na SW od Górnowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC23; data zbioru: 19 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1279821 fot.1279822 fot.1279823 fot.1279824 fot.1279825 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1279821
1279822
1279823
1279824
1279825

ID 354 566 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: Zgórzyńskie - 51.309682, 22.152448, pow. puławski, woj. lubelskie, FE24; data zbioru: 8 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewiony wąwóz lessowy (grab, dąb, klon, lipa, wierzba, leszczyna, topola), na ziemi, na zboczu wzniesienia, pojedynczo, kilka sztuk; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008715; uwagi: fot.1306668 [notatka: [bf:1259792]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1259792 ;

ID 360 901 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: Równina Pyrzycka (prop. rez. Wołdowo), 0,9 km na SE od Wołdowa, pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie, AC27; data zbioru: 2 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowy, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1370236 fot.1370237 fot.1370238 fot.1370239 fot.1370240; Zarodniki: 7,2-8,7 x 2,7-3,9 µm średnio 8,0 x 3,2 µm!, Q: 2,2-3,0 średnio 2,5!:; fot.1370241; strzępki skórki: fot.1370242 fot.1370243 fot.1370244 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1370236
1370237
1370238
1370239
1370240
1370241
1370242
1370243
1370244

ID 361 329 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: Równina Pyrzycka (prop. rez. Lubiatowskie Łęgi), 1,2 km na SE od głównego skrzyżowania dróg w Lubiatowie, pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie, AC16; data zbioru: 16 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (Bk, Db, Jw, Ksz i inne), na ziemi, kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1374038 fot.1374039 fot.1374040 fot.1374041 fot.1374042 fot.1374043; zarodniki: 5,3-7,4 x 2,5-3,5 µm średnio 6,5-2,9 µm!, Q: 1,9-2,6 średnio 2,2!:; fot.1374044; zar w IKI: fot.1374045; cheilocystydy:; fot.1374046 fot.1374047; skórka: fot.1374048 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1374038
1374039
1374040
1374041
1374042
1374043
1374044
1374045
1374046
1374047
1374048

ID 362 449 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: Pojezierze Myśliborskie (Barlinecki PK, prop. rez. Buczyny Barlineckie), 1,8 km NE od miejscowości Brunki, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC37; data zbioru: 7 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na ziemi, 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1382734 fot.1382735 fot.1382736 fot.1382737 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1382734
1382735
1382736
1382737

ID 362 700 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: 1 km N od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1155 19,4139], DE45; data zbioru: 12 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzóz; rzadziej inne, na ziemi, na poboczach leśnych dróżek, kilka owocników w dwóch grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1384627 fot.1384628 fot.1384629; gr. 2; fot.1384630 fot.1384631; Gatunek ten znajdowałem w tej lokalizacji również w poprzednich latach, np:; 24.09.2017; fot.1384632 fot.1384633 fot.1384634 fot.1384635; 13.09.2021; fot.1384636 fot.1384637 fot.1384638 fot.1384639 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1384627
1384628
1384629
1384630
1384631
1384632
1384633
1384634
1384635
1384636
1384637
1384638
1384639

ID 363 521 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, przy wzg. Belweder, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'29.8"N 19°27'59.8"E], DB06; data zbioru: 22 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, wilgotne miejsce w dolince między wzgórzami, na ziemi, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1390615 fot.1390616 fot.1390617 fot.1390618 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1390615
1390616
1390617
1390618

ID 364 517 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: Stasianie, rezerwat Przełom Jasiołki w Jaśliskim Parku Krajobrazowym, podnóże szczytu Ostra, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG32; data zbioru: 13 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w połowie szlaku do szczytu Ostra (ścieżka przyrodnicza) grąd z bukiem, grabem, jaworem, nieliczną jodłą i in., na ziemi u podstawy buka lub wiązu, 9 owocników w dwóch grupach; leg. Anna Hreczka, det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1399192 fot.1399193 fot.1399194 fot.1399195; Wątek [bf:1395649] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1395649 ;

ID 365 251 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: Krzeczkowa, pow. przemyski, woj. podkarpackie; data zbioru: 3 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na ziemi, 1okaz; leg. piotr pytel, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010361; uwagi: [bf:1271052] współ 49.729468 22.591794; związane wątki bio-forum.pl: 1271052 ;

ID 371 071 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (prop. rez. Węglino w SzPK Puszcza Bukowa), 2 km NE od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 23 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1468666 fot.1468667 fot.1468668 fot.1468669 fot.1468670; zarodniki: 7,4-9,3 x 3,0-3,8 µm średnio 8,4 x 3,4 µm!, Q: 2,3-2,8 średnio 2,5!:; fot.1468671; cheilocystydy:; fot.1468672; strzępki skórki:; fot.1468673 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1468666
1468667
1468668
1468669
1468670
1468671
1468672
1468673

ID 371 261 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: 1 km na W od miejscowości Otyń, pow. nowosolski, woj. lubuskie, BD60; data zbioru: 23 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty mieszany., Na ziemi., Jeden owocnik.; leg. Iwona Burzynska, det. Błażej Gierczyk; eksykat: Tak,będzie wysłany do kustosza .; uwagi: [bf:1469457]; związane wątki bio-forum.pl: 1469457 ;

ID 371 445 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (SzPK Puszcza Bukowa), Ogród Dendrologiczny w Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 3 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zieleń urządzona, na ziemi, kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1472989 fot.1472990 fot.1472991 fot.1472992 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1472989
1472990
1472991
1472992

ID 373 616 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Bukowe Zdroje), 1,6 km SE od węzła A6 i S3 Szczecin Podjuchy, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 23 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w żyznej buczynie, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1494832 fot.1494833 fot.1494834 fot.1494835 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1494832
1494833
1494834
1494835

ID 374 271 oznaczenie: Echinoderma asperum; lokalizacja: 1 km N od wsi Biała Góra; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 8' 22,7" N i 19st 25' 35" E], DE46; data zbioru: 7 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: robiniowo-sosnowa kępa drzew na obrzeżach lasu, na ziemi, jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0011474; uwagi: [bf:867183] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 867183 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji