grzyby.pl

Antrodia gossypium (Speg.) Ryvarden

jamkówka bawełniana
Antrodia gossypina orth.var.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, na pniakach, leżących martwych kłodach drzew iglastych: jodły, świerka i sosny; lato - jesień.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1298]
    Antrodia gossypina (Speg.) Ryvarden · synonimy: Tyromyces resupinatus (Bourdot & Galzin) Bondartsev & Singer
    publikacje: Szczepkowski i in. 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009a, Szczepkowski i in. 2010a, Niemelä 2013 (as: Fibroporia gossypium), Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015 (as: Fibroporia gossypium), Gierczyk i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Fibroporia gossypium), Żółciak i in. 2016 (as: Fibroporia gossypium), Gierczyk i in. 2019a (as: Antrodia gossypium), Holec i in. 2019a (as: Antrodia gossypium), Chachuła i in. 2021 (as: Fibroporia gossypina)

znaleziska Antrodia gossypium na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-53 352067 AB-65 351968 EC-36 327651

ID327651 Antrodia gossypium; Ok.100m na W od granicy rezerwatu Zwierzyniec, pow. makowski, woj. mazowieckie, EC-36; 2019.11.17; bór sosnowo-świerkowy z domieszką brzozy,grabu,dębu; martwa gałąź sosnowa Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. M.Gryc,R.Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1111041.htmlID351968 Antrodia gossypium; Puszcza Goleniowska (prop. rez. Gniazdowskie Bagna), 0,7 km NW od Miękowa, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-65; 2021.10.25; bór mieszany; na kłodzie Pinus sylvestris rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1282293.html

ID352067 Antrodia gossypium; Równina Goleniowska (prop. rez. Krzewina), 0,7 km na N od miejscowości Krzewina, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-53; 2021.10.30; bór sosnowy na wydmie śródlądowej; na kłodzie Pinus sylvestris rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1286699 fot. 1286700 fot. 1286701 fot. 1286702
zarodniki: 4,4-6,0 x 2,6-3,4 µm (średnio 5,2 x 2,9 µm), Q: 1,5-2,2 (średnio 1,8):
fot. 1286703
podstawki:
fot. 1286704
sprzążki:
fot. 1286705
owocniki bardzo kruche zarówno w stanie świeżym, jak i po wysuszeniu

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji