grzyby.pl

Arrhenia peltigerina (Peck) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys

języczek pawężnicolubny
Omphalina peltigerina (Peck) P. Collin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID209791 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID209791 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID209791 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID209791 (© autora fot.)

występowanie

Brak w czekliście.[105]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1345]
    Arrhenia peltigerina (Peck) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys · uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
    publikacje: Kujawa i Gierczyk 2016

znaleziska Arrhenia peltigerina na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CA-88 209791 DA-86 324520

 ID209791  Arrhenia peltigerina; Banino, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-88; 2012.11.21; Nieużytki,teren ruderalny; porost pawężnica kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/121121/0001, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/530715.html
uwagi: fot. 540683 fot. 540684 fot. 540685 fot. 540686 fot. 540687

 ID324520  Arrhenia peltigerina; Piaski, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA-86; 2014.05.18; wydma, nasadzenia sosny; wśród mchów i pawężnic 1 owocnik; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GN/140518/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 50 m od plaży.
fot. 1077025fot. 1077026

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji