grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Arrhenia peltigerina (Peck) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys

Arrhenia Arrhenia Arrhenia ArrheniaArrheniajęzyczek półkulisty (Arrhenia acerosa)Arrhenia baeospora
GREJ: ID209791 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID209791 (© autora fot.)
GREJ: ID209791 (© autora fot.)
GREJ: ID209791 (© autora fot.)