chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (I.100,52,71)

Usnea barbata (L.) Weber ex F.H. Wigg.

broaczka właściwa
Usnea scrobiculata Motyka
⇑ Usnea
skróty strony i portalu

uwagi

W polskiej czekliście /Fałtynowicz, W, 2003 [153s320]/ Usnea scrobiculata Motyka jest synonimem tego gatunku. Na liście gatunków chronionych (2014) są one w osobnych pozycjach: 52 i 100.
Usnea hirtella (Arnold) Motyka (brodaczka kosmata) - brak w czekliście, w Mycobank jej synonimem jest Usnea barbata f. hirtella Arnold; na liście chronionych znajduje się pod nr 71.