chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (I.65)

Usnea chaetophora Stirt.

brodaczka gładka
⇑ Usnea
skróty strony i portalu