Rodzaj liczy w Europie kilkadziesiąt gatunków, z czego w Polsce występuje kilkanaście. Są to grzyby mikoryzowe, występują w lasach.

space

opis

Młode owocniki kuliste, chronione osłoną całkowitą, której resztki są u części gatunków widoczne w postaci łatek na kapeluszu i pochwy u podstawy. Dodatkowo występuje osłona częściowa której pozostałością jest pierścień (występujący nie u wszystkich gatunków ); pierścień może być rowkowany lub gładki. Ważną cechą wyróżniającą jest prążkowanie brzegu kapelusza lub jego brak. Blaszki wyraźnie lub niewyraźnie wolne. Przeważnie białej barwy. Trzon łatwo wyłamuje się z kapelusza. Wysyp zarodników biały. Zarodniki okrągławe do owalnych, rzadziej niemal cylindryczne; gładkie, amyloidalne lub nieamyloidalne.
Young sporocarps covered with universal veil which remnants are sometimes visible as warts on cap surface or volva at stipe base. Some species have distinct membranous ring. Ring may be striate or non striate which is important character. Other important character is striate cap margin. Lamellae free or indistinct free. Usually white or whitish. Stipe easily separable from cap. Spore print white. Spores globose, ovoid, rarely ellipsoid, smooth, amyloid or inamyloid.

jadalne czy trujące?

Niektóre gatunki śmiertelnie trujące w tym najniebezpieczniejszy muchomor zielonawy (Amanita phalloides). Są też gatunki słabiej trujące, niejadalne i jadalne.
Some species deadly poisonous, among them most infamous muchomor zielonawy (Amanita phalloides). There are also not so poisonous Amanitas and even edible ones.

dla grzybiarzy

Grzyby kapeluszowe o białych, wolnych blaszkach i białej barwie wysypu zarodników. Dla oznaczenia gatunków muchomorów konieczne jest zwrócenie uwagi na resztki osłony owocnika - zwykle dobrze rozwiniętej. W miarę wzrostu owocnika rozrywa się ona i pozostaje u części gatunków jako pierścień lub łatki na kapelusza, oraz jako ornamentacja lub pochwa u podstawy trzonu. Kształt podstawy trzonu i detale jego budowy są ważną cechą diagnostyczną przy oznaczaniu muchomorów.

space

Wśród muchomorów znajdują się zarówno cenione gatunki jadalne, jak i trujące, w tym najgroźniejszy, śmiertelnie trujący muchomor zielonawy (Amanita phalloides).

k 1. Sekcja Vaginatae|Trzon bez pierścienia, brzeg kapelusza prążkowany Zarodniki nieamyloidalne.
k 1.1.|Podstawa trzonu z workowatą pochwą.
k 1.1.1.|Kapelusz szary lub biały.
Amanita vaginata (muchomor szarawy)
Amanita vaginata
kapelusz szary lub białawy; z wyraźnym garbkiem; trzon pusty; zarodniki kuliste

space

Amanita argentea Huijsman
muchomor srebrzysty

Amanita mairei sensu auct. mult. fide Checklist of Basidiomyc. of Gr.Br. and Ir. (2005)
Amanita argentea (muchomor srebrzysty)
Amanita argentea
k. srebrzystoszary, bez garbka; trzon gąbczasty; zarodniki szeroko elipsoidalne

space

k 1.1.2.| Kapelusz pomarańczowy do brązowego.
Amanita crocea (muchomor żółtawy)
Amanita crocea
Kapelusz pomarańczowy; trzon i pochwa blado pomarańczowe

space

Amanita fulva (muchomor rdzawobrązowy)
Amanita fulva
kapelusz rdzawy do jasno-rdzawobrązowego; trzon brązowawy, jasnordzawy; pochwa biała z rdzawymi lub białawoczerwonymi plamami

space

Amanita battarrae (muchomor oliwkowy)
Amanita battarrae
kapelusz żółtobrązowy, później umbrowo- do szarobrązowego, często z ciemniejszą strefą pierścieniową; trzon brązowawy; pochwa biała

space

Amanita lividopallescens (muchomor szaropłowy)
Amanita lividopallescens
k. ochrowoszary, młody często białawy z rdzawymi plamam; trz. blady, z kłaczkami, młody z grubym ale nietrwałym pierścieniem

space

Amanita magnivolvata (muchomor wielkopochwowy)
Amanita magnivolvata
pochwa silna, długa i bardzo gruba (do 10mm grubości)
k 1.2.| Podstawa trzonu z nietrwałą pochwą.
Amanita ceciliae (muchomor złotawy)
Amanita ceciliae
k. duży, brązowawy, czerwonawo-żółtobrązowy; szarobrązowy; brzeg silnie prążkowany; pochwa szara

space

Amanita friabilis (muchomor olszynowy)
Amanita friabilis
k. bardzo mały; szarobrązowy, szary; podstawa trz. zgrubiała bez śladów pochwy

space

k 2.| Trzon ze skórzastym pierścieniem. Zarodniki amyloidalne. Podrodzaj Lepidella.
k 2.1.| Brzeg kapelusza karbowany. Pierścień nie karbowany.
k 2.1.1.| Postawa trzonu z krótką, przylegającą pochwą, zwykle nie bulwiasta.
Amanita pantherina (muchomor plamisty)
Amanita pantherina
k. brązowy z licznymi białymi łatkami; miąższ pod skórką kapelusza biały

space

Amanita gemmata (muchomor narcyzowy)
Amanita gemmata
k. ochrowy, woskowożółty, z nielicznymi białymi resztkami osłony

space

Amanita eliae (muchomor białożółtawy)
Amanita eliae
k. ochrowobiaławy, cielisty; t. wysmukły o podstawie z obrzeżoną kulistą bulwką, głęboko zagłębiony w ziemi

space

k 2.1.2.|podstawa trzonu bulwiasta z resztkami osłony w postaci kłaczków ułożonych w wałeczki
Amanita muscaria (muchomor czerwony)
Amanita muscaria
k. czerwony; miąższ pod skórką kapelusza pomarańczowo-żółty

space

Amanita regalis (muchomor królewski)
Amanita regalis
k. brązowy, żółtobrązowy; miąższ pod skórką kapelusza żółto-brązowy

space

k 2.2.| Brzeg kapelusza nie karbowany
k 2.2.1.|Podstawa trzonu ze skórzastą, workowatą pochwą. Pierścień skórzasty i delikatnie strefowany lub (A. ovoidea) z mączystą powierzchnią;
zobacz też porównanie, synonimy grupy gatunków (Amanita phalloides-virosa-verna-synonimy)
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
Amanita phalloides
kapelusz oliwkowozielony, brązowozielony z ciemniejszymi grubymi promieniście rozmieszczonymi włókienkami; trzon biały z oliwkowozielonymi zygzakami; pochwa i blaszki białe; zapach słodkawy, miodowy

space

Amanita phalloides var. alba (muchomor zielonawy odm. biała)
Amanita phalloides var. alba
forma albinotyczna poprzedniego, widoczna pozostaje włókienkowata struktura kapelusza i trzonu; na wysuszonych egzemplarzach może być wyraźniejszy zielonkawy odcień

Amanita verna Bull. ex Lam.
muchomor wiosenny

Amanita decipiens (Trimbach) Jacquet.
Amanita verna (muchomor wiosenny)
Amanita verna
mniejszy od powyższych; czysto biały kapelusz i trzon; powierzchnia kapelusza delikatnie włókienkowata lub gładka

space

Amanita virosa (muchomor jadowity)
Amanita virosa
Amanita virosa (muchomor jadowity)
KOH
lasy iglaste, rzadziej liściaste na glebach ubogich i kwaśnych;
rzadki
k 2.2.2.| Podstawa trzonu prawie kulisto zgrubiała i obrzeżona. Pierścień gładki.
Amanita citrina (muchomor cytrynowy)
Amanita citrina
k. jasnożółty lub biały, zwykle z licznymi białymi lub białawymi łatkami; miąższ o wyraźnym zapachu surowych ziemniaków

space

Amanita porphyria (muchomor porfirowy)
Amanita porphyria
k. brązowy z nielicznymi szarymi łatkami; zapach jak u poprzedniego gatunku

space

k 2.2.3.| Podstawa trzonu cebulowato zgrubiała lub nie, bez pozostałości osłony. Pierścień karbowany lub delikatnie strefowany
Amanita rubescens (muchomor czerwieniejący)
Amanita rubescens
k. żółtobrązowy, liliowobrązowy, rzadziej białawy; z wieloma podobnie zabarwionymi małymi łatkami; trzon tej samej barwy, różowy lub żółtawy; pierścień prążkowany; miąższ czerwienieje

space

Amanita excelsa (Fr.) Bertill.
muchomor twardawy

Amanita spissa (Fr.) Bertill. var. excelsa (Fr.) Dörfelt & I.L. Roth
Amanita excelsa (muchomor twardawy)
Amanita excelsa
Amanita excelsa (muchomor twardawy)
Amanita excelsa (muchomor twardawy)
Kapelusz szary, żółtawoszary, szarobrązowy, rzadziej białawy z licznymi drobnymi łatkami barwy jasno do ciemnoszarej.

space

Lasy liściaste i iglaste.

Amanita franchetii (Boud.) Fayod
muchomor szorstki

Amanita aspera sensu auct. mult. fide Checklist of Basidiomyc. of Gr.Br. and Ir. (2005)
Amanita franchetii (muchomor szorstki)
Amanita franchetii
k. i t. szarożółtawe; pierścień żółto obrzeżony; m. biały

space

Amanita echinocephala (Vittad.) Quél.
muchomor jeżowaty

Amanita solitaria (Bull.) Mérat var. bicollariata (Boud.) Guffroy
Amanita echinocephala (muchomor jeżowaty)
Amanita echinocephala
k. szarobiaławy, srebrno- do zielonkawoszarego, ze stożkowatymi, szpiczastymi łatkami; wysyp zarodników, blaszki i miąższ zielonkawe; zapach nieprzyjemny

space

Amanita strobiliformis (muchomor szyszkowaty)
Amanita strobiliformis
k. biały do brązowawoszarego, z grubymi, stożkowatymi łuseczkami, z brzegu kapelusza zwieszają się resztki osłony; bl. białe do kremowych

space

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji