grzyby.pl

Amanita friabilis (P. Karst.) Bas [🔉 a·ma·ni·ta *]

muchomor olszynowy
Amanita alnicola Rouzeau & F. Massart (1967) [🔉 a·ma·ni·ta *] · Amanita sternbergii Velen. [🔉 a·ma·ni·ta *] · Amanitopsis friabilis (P. Karst.) Sacc. · Amanitopsis vaginata var. friabilis P. Karst.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

owocnik

Kapelusz jasnoszary, szarobeżowy do szarooliwkowego, ku centrum ciemniejszy; powierzchnia z nieregularnie rozłożonymi szarymi, szarobrązowymi łatkami, łatki nietrwałe; 30-60 mm średnicy, młody owalny, potem półkulisty, wypukły, płaski i z podniesionym brzegiem; powierzchnia gładka, matowa, blaszki prześwitują na odcinku 1/3 do brzegu kapelusza, brzeg ostry, rowkowany.

space

Trzon białawy z szarobrązowymi kłaczkami; 50-100 x 5-12 mm, nieco rozszerzający się ku podstawie, pełny, z wiekiem pusty, kruchy; bez pierścienia; podstawa z niewielką bulwką, pochwa nietrwała, w postaci stref, pozostałości osłony, szara, szarobrązowa.

space

Pileus pale grey, grey-beige to grey-olive, towards the centre darker; surface with irregularly distributed grey, grey-brown fugacious warts; 30-60 mm in diameter, young oval, later hemispherical, convex, plane and with uplifted margin; surface smooth, dull, margin translucent-striate (lamellae visible up to 1/3 from the margin of the cap), margin acute, grooved.

space

Stipe whitish with grey-brown flocci; 50-100 x 5-12 mm, slightly clavate, solid, with age hollow, fragile; ringless; base slightly bulbous, volva evanescent, zonate, veil remains, grey, grey-brown.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki okrągławe, szerokoelipsoidalne, gładkie, przejrzyste, 8-12 x 6.5-9.5 µm.
Spore print white. Spores subglobose, broadly ellipsoid, smooth, translucent, 8-12 x 6.5-9.5 µm.

występowanie

Brak w czekliście.[105]
Rzadki. Od lata do jesieni, pojedynczo lub w grupach, pod różnymi gatunkami olchy.
Rare. Summer-fall, solitary or gregarious, under all species of alder.

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1995 — Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part p.138 [26IV]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.222 [49]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji