grzyby.pl
GREJ

Amanita friabilis (P. Karst.) Bas (1974)

muchomor olszynowy
Amanita alnicola Rouzeau & F. Massart (1967) · Amanita sternbergii Velen. · Amanitopsis friabilis P. Karst. (1887)
Amanita Amanita Amanita AmanitaAmanitamuchomor szorstki (Amanita franchetii)muchomor rdzawobrązowy (Amanita fulva)
Amanita friabilis (muchomor olszynowy)
[A. friabilis?]; 03.10.2002, Czechy, pod Alnus incana; copyright © by Mírek Junek
Amanita friabilis (muchomor olszynowy)
[A. friabilis?]
Amanita friabilis (muchomor olszynowy)
[A. friabilis?]

owocnik

Amanita friabilis (muchomor olszynowy)
Kapelusz jasnoszary, szarobeżowy do szarooliwkowego, ku centrum ciemniejszy; powierzchnia z nieregularnie rozłożonymi szarymi, szarobrązowymi łatkami, łatki nietrwałe; 30 – 60 mm średnicy, młody owalny, potem półkulisty, wypukły, płaski i z podniesionym brzegiem; powierzchnia gładka, matowa, blaszki prześwitują na odcinku 1/3 do brzegu kapelusza, brzeg ostry, rowkowany.

space

Trzon białawy z szarobrązowymi kłaczkami; 50 – 100 x 5 – 12 mm, nieco rozszerzający się ku podstawie, pełny, z wiekiem pusty, kruchy; bez pierścienia; podstawa z niewielką bulwką, pochwa nietrwała, w postaci stref, pozostałości osłony, szara, szarobrązowa.

space

Pileus pale grey, grey-beige to grey-olive, towards the centre darker; surface with irregularly distributed grey, grey-brown fugacious warts; 30 – 60 mm in diameter, young oval, later hemispherical, convex, plane and with uplifted margin; surface smooth, dull, margin translucent-striate (lamellae visible up to 1/3 from the margin of the cap), margin acute, grooved.

space

Stipe whitish with grey-brown flocci; 50 – 100 x 5 – 12 mm, slightly clavate, solid, with age hollow, fragile; ringless; base slightly bulbous, volva evanescent, zonate, veil remains, grey, grey-brown.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki okrągławe, szerokoelipsoidalne, gładkie, przejrzyste, 8 – 12 x 6.5 – 9.5 µm.

Spore print white. Spores subglobose, broadly ellipsoid, smooth, translucent, 8 – 12 x 6.5 – 9.5 µm.

występowanie

Rzadki. Od lata do jesieni, pojedynczo lub w grupach, pod różnymi gatunkami olchy.

Rare. Summer-fall, solitary or gregarious, under all species of alder.