grzyby.pl
jadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Amanita strobiliformis Gonn. & Rabenh.

muchomor szyszkowaty
Amanita solitaria (Bull.: Fr.) Kumm. ss. auct. europ. plur. · Amanita pellitia Paul. ex Bertillon
Amanita Amanita Amanita AmanitaAmanitamuchomor twardawy (Amanita spissa)muchomor brązowooliwkowy (Amanita submembranacea)
Amanita strobiliformis (muchomor szyszkowaty)
17.07.2004, Krowiarki, Żelazno; copyright © by Marek Snowarski
Amanita strobiliformis (muchomor szyszkowaty)
pokrój, pojedynczo, buki na wapieniu
Amanita strobiliformis (muchomor szyszkowaty)
pokrój, pojedynczo, w trawie, w miejscu podmokłym, w pobliżu brzoza/klon/jesion
Amanita strobiliformis (muchomor szyszkowaty)

opis

Kapelusz białawy do jasnoszarego; (80)100 – 150 (250) mm, początkowo półkulisty, z wiekiem wypukły, płaski, w centrum zagłębiony; resztki osłony tej samej barwy lub ciemniejsze, w postaci grubych, nieregularnie porozrywanych płatów, miękkie i delikatne, często zwieszające się z brzegu kapelusza, początkowo osłona jest wilgotna i ma mazistą, piankowatą konsystencję; brzeg ostry.

space

Trzon barwy kapelusza; powierzchnia pokryta mięką, włóknistą, lepką osłona; 120 – 200 x 20 – 30 (40), głęboko zagłębiony w podłożu, nieco rozszerzający się ku podstawie, podstawa z mniej lub bardziej zaznaczoną bulwką; pierścień nietrwały, kosmkowaty, z wierzchu prążkowany; pochwy brak, ewentualnie wałeczkowate zgrubienia w dolnej części trzonu; miąższ twardy, trzon pełny.

space

Pileus whitish to light grey; (80)100 – 150 (250) mm, initially hemispherical, with age convex, flat, centrally depressed; veil remains of the same colour or darker, in the form of thick, irregularly torn patches, soft and delicate, often hanging at the margin of the cap, initialy velum is wet and got soft, cream-like consistency; margin sharp.

space

Stipe concolourous with the cap; surface with soft, fibrous, viscid veil; 120 – 200 x 20 – 30 (40), deeply buried in the substrate, slightly widening towards the base, base with more or less defined bulb; ring evanescent, floccose, top surface striate; volva absent, possibly roll-shaped callosities in the lower part of the stipe; flesh firm, stipe solid.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, przejrzyste, 10 – 12 x 7.5 – 9 µm.

Spore print white. Spores broadly ellipsoid, smooth, translucent, 10 – 12 x 7.5 – 9 µm.

występowanie

Nieczęsty. Owocniki wyrastają latem, pojedynczo lub w grupach po kilka, w miejscach ciepłych, wilgotnych i żyznych, w lasach liściastych, mieszanych i w parkach, na glebach zasadowych.

Not common. Summer, solitary or few together, in warm, wet, rich-nutrient places, in deciduous and mixed forests, in parks, on basic soils.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Jadalny.

Edible.

uwagi

Owocniki wyrastają w tych samych miejscach co muchomor szorstki (Amanita franchetii), ten nie ma tak obfitej osłony, a jej resztki są widoczne na kapeluszu w postaci stożkowatych, niewielkich łatek.

Z uwagi na obfitą, białą osłonę pokrywającą cały trzon i białą barwę może kojarzyć się z muchomorem jadowitym (Amanita virosa), aby pozbyć się wątpliwości najlepiej użyć KOH, który u muchomora jadowitego (Amanita virosa) momentalnie daje intensywnie żółtą reakcję na wszystkich częściach owocnika.

space

space

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020811.2.02 - Amanita strobiliformis (muchomor szyszkowaty); Krowiarki, Kotlina Kłodzka
020811-2
leg. Marek Snowarski
/Krowiarki, Kotlina Kłodzka/ #4
znalezisko 20040717.6.04 - Amanita strobiliformis (muchomor szyszkowaty); Krowiarki, Żelazno
040717-6
/Krowiarki, Żelazno/ #6
znalezisko 20020811.4.02 - Amanita strobiliformis (muchomor szyszkowaty); Góry Bialskie, Kotlina Kłodzka
020811-4
leg. Marek Snowarski
/Góry Bialskie, Kotlina Kłodzka/ #5
znalezisko 20000812.1.00 - Amanita strobiliformis (muchomor szyszkowaty); Dolny Śląsk, Góry Bialskie
000812-1
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, Góry Bialskie/ #4