grzyby.pl

Amanita virosa Bertill. [🔉 a·ma·ni·ta *]

muchomor jadowity, Death (Destroying) Angel /en/
Amanita verna (Bull.: Fr.) ss. auct. p.p. non Bull. [🔉 a·ma·ni·ta *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Amanita virosa (muchomor jadowity)
pokrój
Amanita virosa (muchomor jadowity)
Amanita virosa (muchomor jadowity)
pokrój
Amanita virosa (muchomor jadowity)
pojedynczo w buczynie

owocnik

Amanita virosa (muchomor jadowity)
podstawa trzonu; pochwa
Amanita virosa (muchomor jadowity)
KOH
Kapelusz biały, kremowy, z wiekiem może żółknąć; 40-70(100) mm średnicy; początkowo owalny, potem stożkowato-dzwonkowaty, z szerokim, obłym garbkiem lub rzadziej półkulisty albo wypukły do rozpostartego; powierzchnia kapelusza gładka, wilgotna lepka, sucha jedwabista; brzeg kapelusza ostry, długo podwinięty, zwykle nieregularny, czasem ze zwieszającymi się resztkami osłony.

space

Trzon cylindryczny w górze zwężony, z bulwiastą podstawą, z wiekiem wysmukły, 70-120(150) x 8-12(20) mm; powierzchnia z dużymi włóknistymi łuskami, białymi resztkami osłony; biały; pierścień biały, żółknący, błoniasty, nietrwały szybko pozostają tylko jego resztki, umieszczony tuż pod blaszkami; bulwiasta podstawa z przylegającą, błoniastą pochwą z odstającym brzegiem; pełny, z wiekiem z pustym kanałem.

space

Pileus white, cream, more yellowish in age; 40-70(100) mm broad; at first ovoid, then conic-campanulate with obtuse umbo, rarely convex to expanding; surface smooth, viscid when wet, dry silky; margin acute, incurved for long time, usually irregular, with hanging veil remains.
Lamellae white, with cream tint; broad; free; edges with flocci.
Stipe white; surface with big wolly squamules , white veil remains; ring white, yellowing, membranous, non pending, soon staying only remnants, atached to the stipe just below lamellae; equal, tapered toward top, with bulbous base; slender in age, 70-120(150) x 8-12(20) mm; basal bulb with addpressed membranous volva with distant margin; solid, in age hollow in the centre.
Flesh white, thick in the centre of the cap, thin at the margin; smell weak, unpleasant, reddish; taste mild, indistinct (do not try!). All parts of fruitbody immediately turn bright citrine-yellow with KOH.

zarodniki

Amanita virosa (muchomor jadowity)
spores in IKI
Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne do kulistych, gładkie, przeświecające, amyloidalne, 8-11 x 7-10 µm.
Spore print white. Spores broadly ellipsoid to globose, smooth, hyaline, amyloid, 8-11 x 7-10 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Nieczęsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w małych grupach, od lata do jesieni, na ubogich, wilgotnych, kwaśnych, piaszczystych glebach, szczególnie w lasach iglastych, rzadziej w liściastych.
Not common. Summer-fall, solitary or in small groups, primarily in coniferous forests, rarely in hardwood forests, on moist, acidic, basic, poor soils.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🔴

Śmiertelnie trujący. Zawiera te same substancje trujące co muchomor zielonawy (Amanita phalloides).
Wg statystyki Sanepidu (1998-2001) [135] w praktyce zatrucia tym śmiertelnie trującym gatunkiem nie zdarzają się, choć potencjalnie może być mylony przez bardzo niedoświadczonych grzybiarzy z pieczarkami. Brak zatruć można tłumaczyć tym, że występuje w lasach, gdzie niemal nikt nie zbiera pieczarek (Agaricus). Pieczarki bardzo łatwo odróżnić od muchomorów - pieczarki mają jednynie początkowo białe blaszki, w miarę dojrzewanie blaszki stają się różowe a potem czekoladowe. Wysyp zarodników w muchomorów jest biały, u pieczarek ciemny czekoladowobrązowy.

space

space

wybrane okazy · selected collections

#5
06 08 24 - 1
/okolice Kościerzyny/
#3
06 08 22 - 4
/okolice Kościerzyny/
#35
06 08 18 - 9
/okolice Kościerzyny/
#1
01 08 08 - 5
leg. Marek Snowarski
/Kaszuby/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1995 — Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part [26IV]
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Michael, Hennig, Kreisel., 1975 — Handbuch fur Pilzfreunde 1. [18I]
  • Svrcek, M.; Vancura, B., 1987 — Grzyby środkowej Europy. [25]
  • Galli, R., 2001 — Le Amanite. [78]
  • Gerhardt, E., 1995 — Przewodnik grzyby. [1]
  • Wojewoda W., 1994 — Podręczny atlas grzybów. [4]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Amanita virosa na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-84 41532 AB-94 40240 43789 BA-99 120872 CA-68 148438 CA-89 141395 142987 CA-97 116354 38123 CB-07 144169 CB-16 77613 38236 CB-24 37525 75605 75938 110290 115169 142856 73987 40062 73989 110292 DA-80 111663 142849 142848 DA-96 360441 360048 DA-97 360918 DB-06 348485 348811 DB-17 360920 DD-59 46671 DD-66 74637 DD-95 302905 DE-56 112006 102002 350305 DE-57 349336 144450 114346 DF-99 139724 DG-04 111590 EF-88 43458 EF-98 38767 39316 EG-09 38766 43469 FE-07 41600 FF-93 334942 FG-33 327286 GD-93 44512 75097

 ID37525  Amanita virosa; Lipuska Huta-Dziemiany., CB-24; 2006.08.05; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; W ziemi przykryte częściowo liśćmi. Kilka owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/MWR/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 45912 fot. 45913

 ID38123  Amanita virosa; Ostrzycki las, CA-97; 2006.08.13; Las mieszany.; W ziemi Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/MWR/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 47016 fot. 47017

 ID38236  Amanita virosa; Kościerzyna, CB-16; 2006.08.14; Buczyna.; W ziemi Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/MWR/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 47265 ID38766  Amanita virosa; Biecz, pow. Gorlice, 3 km E, EG-09; 2006.08.05; Las sosnowo-jodłowy z domieszką drzew liściastych; Na ziemi wśród ściółki przeważnie pojedynczo, do kilkunastu i więcej owocników na kilkuarowym stanowisku; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-08-05 Amanita virosa>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Muchomor jadowity
fot. 48271

 ID38767  Amanita virosa; Biecz, pow. Gorlice, 4 km W, EF-98; 2006.08.06; las jodłowy; Gruba ściółka iglasta, pochwa często ukryta w podłożu (jak na fot.) pojedynczo, lub po 2-3 szt. Ok. 10 owocników na kilku arach powierzchni; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-08-06 Amanita virosa>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Muchomor jadowity
fot. 48274

 ID39316  Amanita virosa; Racławice k/Biecza, pow. Gorlice, 2 km S, EF-98; 2006.08.13; Las mieszany z przewagą jodły i dębu; Na ziemi wśród ściółki pojedynczo w różnych miejscach lasu, kilkanaście owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: uzupełniono 2006-10-13. U zgłaszającego <06-08-13/10-13 Amanita virosa>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Muchomor jadowity
fot. 49317

 ID40062  Amanita virosa; Dziemiany, CB-24; 2006.08.26; Las mieszany.; W ziemi Dwa owocniki oddalone o 5m.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/9.09.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 50445

 ID40240  Amanita virosa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,2 km na W od Kołbacza, AB-94; 2006.08.28; buczyna pomorska z domieszką pojedynczych sosen; na ziemi pojedynczo, 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 50682

ID41532 Amanita virosa; Puszcza Bukowa, pow. Szczecin, 1,2 km na SE od Szczecin-Kijewa, AB-84; 2006.09.05; las mieszany (Bk, Gb, Brz); na ziemi pojedynczo 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 52731

 ID41600  Amanita virosa; Majdan Kozłowiecki k/Lubartowa, woj. lubelskie, FE-07; 2006.09.06; dąb, sosna, jagodniki; na ziemi pojedyńczo; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 52808 fot. 52809

 ID43458  Amanita virosa; Swoszowa, gm. Szerzyny, pow. Tarnów, 2 km N, EF-88; 2006.08.30; cienisty las mieszany - sosna, jodła, buk, brzoza; na ziemi wśród grubej ściółki kilkadziesiąt owocników pojedynczo lub grupkami po 2 - 3; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: uzupełniono 2006.10.13. U zgłaszającego <06-08-30/10-13 Amanita virosa>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Muchomor jadowity
fot. 55592

 ID43469  Amanita virosa; Pagorzyna pow. Gorlice, 2 km SW, EG-09; 2006.09.01; las jodłowy z domieszką sosny i dębu; na ziemi wśród ściółki pod jodłami kilkanaście owocników przeważnie pojedynczo; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Muchomor jadowity
fot. 55610

 ID43789  Amanita virosa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1km na SW od Kołowa, AB-94; 2006.09.14; kwaśna buczyna przy zarastającym śródleśnym oczku wodnym; na ziemi przy murszejącym buku pojedynczo; leg. Marzena Łyczek; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 56054

 ID44512  Amanita virosa; 9 km przed Włodawą od strony Lublina ok 50 m od szosy w głąb lasu, GD-93; 2006.09.23; stary, wysoki, rzadki las liściasty, graby, buki, dęby; na ziemi pojedyńczo. Dnia 17.09.2006 znalazłem dwa już dość stare, wysuszone owocniki oddalone od zgłaszanego siedliska o ok. 20m. Wysokość owocnika 9 cm, średnica kapelusza 4,5 cm; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/RK/6.10.06, tak, notatka: N; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 57116 fot. 57117

 ID46671  Amanita virosa; uroczysko Lipce k. Lipiec Reymontowskich, oddział 21, DD-59; 2006.09.19; las bukowo-debowo-sosnowy; na ziemi pojedynczy owocnik; leg. Błażej Gierczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: BGF/BG/060919/0001, nie, notatka: nie
uwagi:

 ID73987  Amanita virosa; Szklana huta, CB-24; 2007.08.15; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; W ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/MWR/31.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 113358

 ID73989  Amanita virosa; Dziemiany, CB-24; 2007.08.15; Las mieszany-buk,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste; W ziemi Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/MWR/31.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 113364 fot. 113365 fot. 113366

 ID74637  Amanita virosa; las Łagiewnicki w Łodzi, DD-66; 2007.08.24; las mieszany z jagodziną w poszyciu; przy ścieżce lesnej, w jagodzinach pojedyńczy; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MP/3.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 114913

 ID75097  Amanita virosa; 9 km przed Włodawą od strony Lublina w promieniu 50 m po lewej stronie szosy, GD-93; 2007.08.24; stary, wysoki, rzadki las liściasty, graby, buki, dęby miejscami brzoza; na ziemi, w promieniu 50 m. 17 owocników w różnym stadium rozoju; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/RK/13.10.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 116030 fot. 116031

 ID75605  Amanita virosa; Dziemiany, CB-24; 2007.08.30; Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste; W ziemi Kilka owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MWR/31.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 117251

 ID75938  Amanita virosa; Szklana huta, CB-24; 2007.09.02; Las mieszany,bagno,głównie sosna,brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; W ziemi 1 owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/MWR/31.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 118062

 ID77613  Amanita virosa; Kościerzyna, CB-16; 2007.09.15; Buczyna.; W ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/30.06.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 121703

 ID102002  Amanita virosa; 0,5 km S,Leśniczówka Strzałków,pow.radomszczański, DE-56; 2001.08.19 i 2002.08.14; las mieszany-jodła,świerk,brzoza,dąb,osika; na ziemi wśród widłaków 2001-3szt ,2002-1szt; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: 2001
fot. 174049

2002
fot. 174050

 ID110290  Amanita virosa; Szklana huta, CB-24; 2008.08.21; Las mieszany,buk,świerk,sosna,dąb,grab; dookoła stawów leśnych w ziemi Kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/MWR/15.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 191967 fot. 191968

 ID110292  Amanita virosa; Dziemiany, CB-24; 2008.08.21; Las mieszany,Buk,sosna,dąb,brzoza,świerk,daglezja,modrzew; W ziemi Kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/15.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 191979

 ID111590  Amanita virosa; 3, 5 km SE Czernichów, gmina Czernichów, pow.żywiecki, woj. Śląskie, DG-04; 2008.08.03; las liściasty z przewagą buka i grabu; na ziemi wśród liści dwa owocniki; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JG/14.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 194931 fot. 194932

 ID111663  Amanita virosa; Gdańsk rezerwat, DA-80; 2008.08.24; Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew; W ziemi Kilka owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 195066

 ID112006  Amanita virosa; ok.700 m S,Leśn.Strzałków,gm.Radomsko, DE-56; 2008.08.30; las mieszany-jodła,dąb,grab,buk i in; na ziemi,w liściastej ściółce dwa młode owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'56"N 19 30'38,01"E

fot. 195964 fot. 195965

 ID114346  Amanita virosa; 1 km SE,Leśn.Sowinek,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-57; 2008.09.14; las mieszany-sosna,dąb,buk,lipa i in.; na ziemi trzy owocniki-dwa zrośnięte bulwami i jeden pojedynczy; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/27.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'13,8"N 19 40'8,49"E

fot. 201393 fot. 201394

 ID115169  Amanita virosa; Szklana huta Kaszuby, CB-24; 2008.09.14; Las mieszany-buk,sosna,brzoza; w ziemi kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 203015

 ID116354  Amanita virosa; Rezerwat Szczyt Wieżyca Kaszuby, CA-97; 2008.09.27; Las mieszany-buk,sosna,brzoza,swierk; W ziemi przy szlaku turystycznym jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/29.09.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 205438

 ID120872  Amanita virosa; 700 m SE Kępice, na skarpie przy korycie rzeki Wieprza, pow.słupski, woj.pomorskie, BA-99; 2008.08.12; las liściasty z przewagą grabu i buka; na ziemi wśród liści jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JG/18.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 216315.jpg
fot. 216316.jpg

 ID139724  Amanita virosa; N Krzczonów, gmina Tokarnia, pow. myślenicki, woj. małopolskie, DF-99; 2009.08.02; las mieszany z przewagą świerka, jodły, buka, brzozy; na ziemi trzy owocniki; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: BGF/BF/JG/090802/0100, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 260739

 ID141395  Amanita virosa; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, CA-89; 2009.08.16; Las mieszany-buk,sosna,brzoza; W ziemi 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MWR/15.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 264648
N 54*23,309'
E 018*32,714'
98 m.npm

ID142848 Amanita virosa; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK Dębi żleb, DA-80; 2009.08.26; las mieszany buk,sosna,świerk,brzoza,dąb; W ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: N 54*22,977'
E 018*33,002'
78 m.npmfot. 268117

 ID142849  Amanita virosa; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK Dębi żleb, DA-80; 2009.08.26; las mieszany buk,sosna,świerk,brzoza,dąb; W ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/15.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 54*22,977'
E 018*33,002'
78 m.npmfot. 268119

 ID142856  Amanita virosa; Dziemiany-Kaszuby, CB-24; 2009.08.23; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,daglezja; W ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/15.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 268132 fot. 268133
N 54*02,603'
E 017*44,812'
171 m.npm

 ID142987  Amanita virosa; Lasy Oliwskie Matemblewo odz.123, CA-89; 2009.08.29; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb; W ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MWR/15.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 268475
N 54*23,144'
E 018*32,269'
104 m.npm

 ID144169  Amanita virosa; Rezerwat Ostrzycki Las Kaszuby, CB-07; 2009.09.06; las mieszany buk,sosna,świerk,brzoza,dąb; W ziemi ok.10 owocników na terenie rezerwatu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 271266
N 54*14,593'
E 018*06,311'
142 m.npm

 ID144450  Amanita virosa; 1 km S,Ujazdówek,pow.radomszczański, DE-57; 2009.09.07; las mieszany-gł.jodły,dęby; na ziemi,w ściółce jeden owocnik (obok szczątki dwóch innych); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 272067 fot. 272068

 ID148438  Amanita virosa; Nowy Dwór Wejherowski, CA-68; 2009.10.04; las mieszany brzoza,buk,sosna,świerk,dąb; W ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/24.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 282435
N 54*33,339'
E 018*16,076
165 m.npm

ID302905 Amanita virosa; Pawlikowice, 1 km na północny zachód od wsi, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-95; 2017.07.24; las mieszany, jodła, dąb, sosna.; we mchu jeden owocnik; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG, tak, notatka: nie; publikacja: nie
uwagi: fot. 934873 fot. 934874 fot. 934875 fot. 934876

ID327286 Amanita virosa; okolice Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2019.09.08; las głównie jodła z bukiem i in.; na ziemi 1 owocnik pod jodłą; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1109259 fot. 1109260 fot. 1109261 fot. 1109262

ID334942 Amanita virosa; okolice Woli Jasienickiej, pow. brzozowski, woj. podkarpackie, FF-93; 2020.08.30; las głównie jodłowy z sosną, bukiem, grabem i in.; na ziemi kilka owocników w różnych miejscach lasu pojedynczo i 3 w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1163430 fot. 1163431 fot. 1163432

ID348485 Amanita virosa; Elbląg, las Bażantarnia, 100 m. S od wzg. Belweder, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.08.29; Las bukowo-sosnowy; na glebie, u podnóża stromej górki 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°10'29.4"N 19°27'51.7"E
Wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1255304.html

ID348811 Amanita virosa; Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.09.04; Las z przewagą buka; na ziemi obok ścieżki 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°10'40.4"N 19°27'51.0"E
Na ostatnim zdjęciu próba z KOH
fot. 1259300fot. 1259301fot. 1259302fot. 1259303

ID349336 (potwierdzenie 144450) Amanita virosa; 1 km S od wsi Ujazdówek; gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2021.09.10; las mieszany -dęby, jodły, osiki, brzozy, graby; na ziemi kilka owocników w rozproszeniu; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 7" N 19st 39' 3" E

fot. 1262581 fot. 1262582 fot. 1262583 fot. 1262584 fot. 1262585 fot. 1262586

ID350305 Amanita virosa; 0,3 km SE od osady Bajkowizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2021.08.28; wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, buki, graby, brzozy i inne; na ziemi kilka owocników w rozproszeniu; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 5" N 19st 30' 29" E

fot. 1269442 fot. 1269443 fot. 1269444 fot. 1269445 fot. 1269446

ID360048 Amanita virosa; Pagórki, 2 km NNW (Wysoczyzna Elbląska) - rezerwat Buki Wysoczyzny Elbląskiej, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-96; 2022.08.15; Buczyna, pojed. sosny; na ziemi na zboczu wzgórza, piaszczyste podłoże 1 owocnik i drugi 150 m. dalej; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°16'25.5"N 19°30'08.9"E

fot. 1362417 fot. 1362418 fot. 1362419 fot. 1362420 fot. 1362421 fot. 1362422 fot. 1362423

ID360441 Amanita virosa; Elbląg - Jelenia Dolina (Wysoczyzna Elbląska), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DA-96; 2022.08.27; Buczyna; na ziemi 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°14'49.7"N 19°29'38.6"E

Na ostatnim zdjęciu reakcja z KOH.

fot. 1366850 fot. 1366851 fot. 1366852 fot. 1366853 fot. 1366854 fot. 1366855 fot. 1366856 fot. 1366857

ID360918 Amanita virosa; Rychnowy, 1 km. E, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-97; 2022.09.10; Buczyna; na ziemi 2 owocniki w oddaleniu kilku m.; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°15'15.7"N 19°38'03.2"E

fot. 1370423 fot. 1370424 fot. 1370425 fot. 1370426 fot. 1370427 fot. 1370428 fot. 1370429

ID360920 Amanita virosa; Zalesie, 1 km. S, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-17; 2022.09.11; Buczyna; na ziemi 1 owocnik i drugi 400 m. dalej; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°08'23.8"N 19°37'15.1"E

fot. 1370450 fot. 1370451 fot. 1370452 fot. 1370453 fot. 1370454 fot. 1370455

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji