Tx: 332
grzyby.pl

Amanita virosa Bertill. [🔉 a·ma·ni·ta *]

muchomor jadowity, Death (Destroying) Angel /en/
Amanita verna (Bull.: Fr.) ss. auct. p.p. non Bull. [🔉 a·ma·ni·ta *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Amanita virosa (muchomor jadowity)
pokrój
Amanita virosa (muchomor jadowity)
Amanita virosa (muchomor jadowity)
pokrój
Amanita virosa (muchomor jadowity)
pojedynczo w buczynie

owocnik

Amanita virosa (muchomor jadowity)
podstawa trzonu; pochwa
Amanita virosa (muchomor jadowity)
KOH
Kapelusz biały, kremowy, z wiekiem może żółknąć; 40-70(100) mm średnicy; początkowo owalny, potem stożkowato-dzwonkowaty, z szerokim, obłym garbkiem lub rzadziej półkulisty albo wypukły do rozpostartego; powierzchnia kapelusza gładka, wilgotna lepka, sucha jedwabista; brzeg kapelusza ostry, długo podwinięty, zwykle nieregularny, czasem ze zwieszającymi się resztkami osłony.

space

Trzon cylindryczny w górze zwężony, z bulwiastą podstawą, z wiekiem wysmukły, 70-120(150) x 8-12(20) mm; powierzchnia z dużymi włóknistymi łuskami, białymi resztkami osłony; biały; pierścień biały, żółknący, błoniasty, nietrwały szybko pozostają tylko jego resztki, umieszczony tuż pod blaszkami; bulwiasta podstawa z przylegającą, błoniastą pochwą z odstającym brzegiem; pełny, z wiekiem z pustym kanałem.

space

Pileus white, cream, more yellowish in age; 40-70(100) mm broad; at first ovoid, then conic-campanulate with obtuse umbo, rarely convex to expanding; surface smooth, viscid when wet, dry silky; margin acute, incurved for long time, usually irregular, with hanging veil remains.
Lamellae white, with cream tint; broad; free; edges with flocci.
Stipe white; surface with big wolly squamules , white veil remains; ring white, yellowing, membranous, non pending, soon staying only remnants, atached to the stipe just below lamellae; equal, tapered toward top, with bulbous base; slender in age, 70-120(150) x 8-12(20) mm; basal bulb with addpressed membranous volva with distant margin; solid, in age hollow in the centre.
Flesh white, thick in the centre of the cap, thin at the margin; smell weak, unpleasant, reddish; taste mild, indistinct (do not try!). All parts of fruitbody immediately turn bright citrine-yellow with KOH.

zarodniki

Amanita virosa (muchomor jadowity)
spores in IKI
Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne do kulistych, gładkie, przeświecające, amyloidalne, 8-11 x 7-10 µm.
Spore print white. Spores broadly ellipsoid to globose, smooth, hyaline, amyloid, 8-11 x 7-10 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Nieczęsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w małych grupach, od lata do jesieni, na ubogich, wilgotnych, kwaśnych, piaszczystych glebach, szczególnie w lasach iglastych, rzadziej w liściastych.
Not common. Summer-fall, solitary or in small groups, primarily in coniferous forests, rarely in hardwood forests, on moist, acidic, basic, poor soils.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🔴

Śmiertelnie trujący. Zawiera te same substancje trujące co muchomor zielonawy (Amanita phalloides).
Amanita verna (muchomor wiosenny)
Amanita verna (muchomor wiosenny)
Wg statystyki Sanepidu (1998-2001) [135] w praktyce zatrucia tym śmiertelnie trującym gatunkiem nie zdarzają się, choć potencjalnie może być mylony przez bardzo niedoświadczonych grzybiarzy z pieczarkami. Brak zatruć można tłumaczyć tym, że występuje w lasach, gdzie niemal nikt nie zbiera pieczarek (Agaricus). Pieczarki bardzo łatwo odróżnić od muchomorów - pieczarki mają jednynie początkowo białe blaszki, w miarę dojrzewanie blaszki stają się różowe a potem czekoladowe. Wysyp zarodników w muchomorów jest biały, u pieczarek ciemny czekoladowobrązowy.

space

space

wybrane okazy · selected collections

#5
06 08 24 - 1
/okolice Kościerzyny/
#3
06 08 22 - 4
/okolice Kościerzyny/
#35
06 08 18 - 9
/okolice Kościerzyny/
#1
01 08 08 - 5
leg. Marek Snowarski
/Kaszuby/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Amanita virosa Bertill. [🔉 a·ma·ni·ta *]Amanita verna (Bull.: Fr.) ss. auct. p.p. non Bull. [🔉 a·ma·ni·ta *](pl) muchomor jadowity • Death (Destroying) Angel /en/
Amanita (gr., subst., f) — nazwa rodzaju grzybów muchomor (Amanita) od greckiego amanitai - dla bliżej nieokreślonych grzybów jadalnych
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2007)[1268]Adamczyk (2007) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian jego szaty roślinnej.[1268] (as: A. verna), Adamczyk (2009a)[1271]Adamczyk (2009a) Long-term qualitative changes of macrofungi in the light of geobotanical studies in the Babsk reserve. W: Holeksa J., Babczyńska-Sandek B., Wika S. (eds.). The role of geobotany in biodiversity conservation. University of Silesia, Katowice: 137-140.[1271] (as: A. verna), Anonim (1968)[2597]Anonim (1968) Compte-redu du IV-éme Congrés des Mycologues Europeéns Warszawa 1968.[2597], Borzyszkowska (2011)[1328]Borzyszkowska (2011) Tucholski Park Krajobrazowy. Polskie Wydawnictwa Reklamowe, Toruń[1328], Bujakiewicz (2003)[1338]Bujakiewicz (2003) Puszcza Białowieska ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[1338] (as: Amanita verna), Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Bujakiewicz & Lisiewska (1983)[2652]Bujakiewicz & Lisiewska (1983) Mikoflora zbiorowisk roślinnych Słowińskiego Parku Narodowego.[2652], Domański et al. (1960)[2710]Domański et al. (1960) Mikoflora Bieszczadów Zachodnich (Wetlina 1958).[2710], Domian et al. (2010)[1423]Domian et al. (2010) Rezerwaty przyrody.[1423], Dominik & Pachlewski (1956)[2733]Dominik & Pachlewski (1956) Badanie mikotrofizmu zespołów roślinnych regla dolnego w Tatrach.[2733], Eichler (1904)[2750]Eichler (1904) Drugi przyczynek do flory grzybów okolic Międzyrzeca.[2750], Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448] (as: Amanita verna), Flisińska (2000)[1449]Flisińska (2000) Characteristics of the macromycetes of the reservation Łęka.[1449], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452] (as: A. verna), Friedrich (2006)[1457]Friedrich (2006) Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest.[1457], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Friedrich & Orzechowska (2002)[1468]Friedrich & Orzechowska (2002) Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina.[1468], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Grzywnowicz (2001)[1534]Grzywnowicz (2001) Podręczny atlas grzybów Półwyspu Helskiego. MORPOL, Jastarnia-Lublin, 2-44[1534], Gumińska (1959)[2813]Gumińska (1959) Wycieczka mikologiczna w Bieszczady.[2813], Gumińska (1962)[2815]Gumińska (1962) Grzyby Roztoki Małej w Beskidzie Sądeckim.[2815], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Kołodziejczak (2010)[1667]Kołodziejczak (2010) Chronione i zagrożone grzyby Pojezierza Kaszubskiego oraz przyległych okolic.[1667], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa et al. (2013)[1796]Kujawa et al. (2013) XX wystawa grzybów w Tucholskim Parku Krajobrazowym.[1796], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (1979)[2964]Lisiewska (1979) Flora macromycetes Świętokrzyskiego Parku Narodowego.[2964], Lisiewska (1992)[2971]Lisiewska (1992) Flora macromycetes rezerwatu „Perkuć” w Puszczy Augustowskiej.[2971], Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840], Lisiewska (2011)[1841]Lisiewska (2011) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Wielkopolskiego Parku Narodowego.[1841], Ławrynowicz & Szkodzik (2002)[1872]Ławrynowicz & Szkodzik (2002) Różnorodność macromycetes Rezerwatu "Kręgi Kamienne" w Odrach w Borach Tucholskich.[1872], Ławrynowicz et al. (2002)[1863]Ławrynowicz et al. (2002) Macrofungi of Aceri-Tilietum and Tilio-Carpinetum in the "Dolina Rzeki Brdy” nature reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland).[1863], Ławrynowicz i in. (2002a)[1864]Ławrynowicz i in. (2002a) Obserwacje mikologiczne w rezerwacie ? Dolina rzeki Brdy ? w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 384-405[1864], Ławrynowicz i in. (2004)[1866]Ławrynowicz i in. (2004) Grzyby Borów Tucholskich. W: Krasicka-Korczyńska E., Korczyński M. (red.). Wycieczki geobotaniczne Region kujawsko-pomorski. Oddział PTB w Bydgoszczy, Oddział PTB w Toruniu: 23-32.[1866], Łuszczyński (2000)[1883]Łuszczyński (2000) Grzyby wielkoowocnikowe.[1883], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896] (as: A. virosa i A. verna), Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997], Narkiewicz (2019)[2003]Narkiewicz (2019) Grzyby i śluzowce.[2003], Narkiewicz et al. (2013)[2002]Narkiewicz et al. (2013) Grzyby i śluzowce.[2002], Nespiak (1960)[3035]Nespiak (1960) Niektóre Hymenomycetes z okolic Jasła i Krosna ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju Cortinarius.[3035], Nespiak (1970)[3782]Nespiak (1970) Grzyby i grzybobranie w Puszczy Białowieskiej.[3782], Stala (2013)[2217]Stala (2013) Rzadkie, ciekawe, ginące grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz fragmentu jego otuliny.[2217], Stasińska (2011)[2234]Stasińska (2011) Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania.[2234], Stasińska & Sotek (2016)[2255]Stasińska & Sotek (2016) New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park.[2255], Szczepkowski et al. (2011)[2348]Szczepkowski et al. (2011) XVII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej w Hajnówce.[2348], Ślusarczyk (2020)[2394]Ślusarczyk (2020) Rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe w wybranych rezerwatach Polski Pólnocnej i Zachodniej.[2394], Teodorowicz (1933)[3299]Teodorowicz (1933) Grzyby zachodniej i południowej Polski w zbiorze Zakładu Botaniki Ogólnej Uniwersytetu Poznańskiego.[3299] (as A. verna), Troczyńska (1966)[3309]Troczyńska (1966) Wykaz gatunków grzybów wyższych zebranych w podmiejskich okolicach Łodzi w rezerwacie leśnym Molenda.[3309], Wilga (2000)[2432]Wilga (2000) Makrogrzyby (Macromycetes) doliny Samborowo w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2432], Wilga (2002)[2437]Wilga (2002) Ginące i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych w Lasach Oliwskich.[2437], Wilga (2004)[2440]Wilga (2004) Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie).[2440], Wilga (2004)[2441]Wilga (2004) Grzyby wielkoowcnikowe (macromycetes) Doliny Zielonej (Lasy Oliwskie).[2441], Wilga (2004)[2442]Wilga (2004) Zasłonak fioletowy Cortinarius violaceus (Fr.) Fr. w rejonie jeziora Borówno Wielkie na Pomorzu Gdańskim.[2442], Wilga (2004)[2443]Wilga (2004) Maczużnik nasięźrzałowy Cordyceps ophioglossoides (Ehrenb.: Fr.) Link w okolicy Gdańska (województwo pomorskie).[2443], Wilga (2005c)[2449]Wilga (2005c) Wstępny wykaz gatunków macromycetes na obszarze rezerwatu przyrody "Wąwóz Huzarów" w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Acta Bot. Cassubica 5: 183-186[2449], Wilga (2008)[2456]Wilga (2008) Nowe stanowiska naziemków białawego Albatrellus ovinus, zielonawego A. cristatus i ceglastego A. confluens (macromycetes) w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2456], Wilga & Wantoch-Rekowski (2008)[2471]Wilga & Wantoch-Rekowski (2008) Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy).[2471], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2003)[1146]Wojewoda (2003) Checklist of Polish larger Basidiomycetes.[1146], Wojewoda & Wojewoda (2007)[2543]Wojewoda & Wojewoda (2007) Grzyby inwazyjne: okratek australijski Clathrus archeri i pierścieniak uprawny Stropharia rugosoannulata w Beskidzie Wyspowym.[2543], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:50 1 znaleziska Amanita virosa (muchomor jadowity) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB84 41532 AB94 40240 43789 BA99 120872 CA68 148438 CA89 141395 142987 CA97 38123 116354 CB07 144169 CB16 38236 77613 CB24 37525 40062 73987 73989 75605 75938 110290 110292 115169 142856 DA80 111663 142848 142849 DA96 360048 360441 DA97 360918 DB06 348485 348811 DB17 360920 DD59 46671 DD66 74637 DD95 302905 DE56 102002 112006 350305 370225 DE57 114346 144450 349336 DF99 139724 DG04 111590 EF88 43458 EF98 38767 39316 EG09 38766 43469 FD50 370564 FE07 41600 FE97 372791 FF93 334942 FG33 327286 GD93 44512 75097

ID 37 525 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Lipuska Huta-Dziemiany., CB24; data zbioru: 5 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi., W ziemi przykryte częściowo liśćmi., Kilka owocników w rozproszeniu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/MWR/3.07.08; uwagi: fot.45912 fot.45913 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

45912
45913

ID 38 123 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Ostrzycki las, CA97; data zbioru: 13 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany., W ziemi, Jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/MWR/3.07.08; uwagi: fot.47016 fot.47017 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

47016
47017

ID 38 236 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Kościerzyna, CB16; data zbioru: 14 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna., W ziemi, Jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/MWR/3.07.08; uwagi: fot.47265 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

47265

ID 38 766 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, 3 km E, EG09; data zbioru: 5 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowo-jodłowy z domieszką drzew liściastych, Na ziemi wśród ściółki, przeważnie pojedynczo, do kilkunastu i więcej owocników na kilkuarowym stanowisku; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-08-05 Amanita virosa>; uwagi: Muchomor jadowity; fot.48271 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

48271

ID 38 767 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, 4 km W, EF98; data zbioru: 6 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, Gruba ściółka iglasta, pochwa często ukryta w podłożu (jak na fot.), pojedynczo, lub po 2-3 szt. Ok. 10 owocników na kilku arach powierzchni; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-08-06 Amanita virosa>; uwagi: Muchomor jadowity; fot.48274 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

48274

ID 39 316 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Racławice k/Biecza, pow. Gorlice, 2 km S, EF98; data zbioru: 13 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą jodły i dębu, Na ziemi wśród ściółki, pojedynczo w różnych miejscach lasu, kilkanaście owocników; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: uzupełniono 2006-10-13. U zgłaszającego <06-08-13/10-13 Amanita virosa>; uwagi: Muchomor jadowity; fot.49317 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

49317

ID 40 062 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Dziemiany, CB24; data zbioru: 26 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany., W ziemi, Dwa owocniki oddalone o 5m.; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/9.09.06; uwagi: fot.50445 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

50445

ID 40 240 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,2 km na W od Kołbacza, AB94; data zbioru: 28 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką pojedynczych sosen, na ziemi, pojedynczo, 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/22.07.07; uwagi: fot.50682 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

50682

ID 41 532 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Szczecin, 1,2 km na SE od Szczecin-Kijewa, AB84; data zbioru: 5 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (Bk, Gb, Brz), na ziemi, pojedynczo 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.52731 [notatka: tak] [fotografie: tak];

52731

ID 41 600 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Majdan Kozłowiecki k/Lubartowa, woj. lubelskie, FE07; data zbioru: 6 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb, sosna, jagodniki, na ziemi, pojedyńczo; leg. det. Robert Kozak; eksykat: nie; uwagi: fot.52808 fot.52809 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

52808
52809

ID 43 458 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Swoszowa, gm. Szerzyny, pow. Tarnów, 2 km N, EF88; data zbioru: 30 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: cienisty las mieszany - sosna, jodła, buk, brzoza, na ziemi wśród grubej ściółki, kilkadziesiąt owocników pojedynczo lub grupkami po 2 - 3; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: uzupełniono 2006.10.13. U zgłaszającego <06-08-30/10-13 Amanita virosa>; uwagi: Muchomor jadowity; fot.55592 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

55592

ID 43 469 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Pagorzyna pow. Gorlice, 2 km SW, EG09; data zbioru: 1 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy z domieszką sosny i dębu, na ziemi wśród ściółki pod jodłami, kilkanaście owocników przeważnie pojedynczo; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Muchomor jadowity; fot.55610 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

55610

ID 43 789 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1km na SW od Kołowa, AB94; data zbioru: 14 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna przy zarastającym śródleśnym oczku wodnym, na ziemi przy murszejącym buku, pojedynczo; leg. Marzena Łyczek, det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek); uwagi: fot.56054 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

56054

ID 44 512 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: 9 km przed Włodawą od strony Lublina ok 50 m od szosy w głąb lasu, GD93; data zbioru: 23 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary, wysoki, rzadki las liściasty, graby, buki, dęby, na ziemi, pojedyńczo. Dnia 17.09.2006 znalazłem dwa już dość stare, wysuszone owocniki oddalone od zgłaszanego siedliska o ok. 20m. Wysokość owocnika 9 cm, średnica kapelusza 4,5 cm; leg. det. Robert Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/RK/6.10.06; uwagi: fot.57116 fot.57117 [notatka: N] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

57116
57117

ID 46 671 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: uroczysko Lipce k. Lipiec Reymontowskich, oddział 21, DD59; data zbioru: 19 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo-debowo-sosnowy, na ziemi, pojedynczy owocnik; leg. Błażej Gierczyk, det. Anna Kujawa; eksykat: BGF/BG/060919/0001; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie];

ID 73 987 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Szklana huta, CB24; data zbioru: 15 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi., W ziemi, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/MWR/31.05.08; uwagi: fot.113358 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

113358

ID 73 989 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Dziemiany, CB24; data zbioru: 15 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste, W ziemi, Kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/MWR/31.05.08; uwagi: fot.113364 fot.113365 fot.113366 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

113364
113365
113366

ID 74 637 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: las Łagiewnicki w Łodzi, DD66; data zbioru: 24 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z jagodziną w poszyciu, przy ścieżce lesnej, w jagodzinach, pojedyńczy; leg. det. Małgorzata Przybyt; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MP/3.09.10; uwagi: fot.114913 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

114913

ID 75 097 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: 9 km przed Włodawą od strony Lublina w promieniu 50 m po lewej stronie szosy, GD93; data zbioru: 24 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary, wysoki, rzadki las liściasty, graby, buki, dęby miejscami brzoza, na ziemi,, w promieniu 50 m. 17 owocników w różnym stadium rozoju; leg. det. Robert Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/RK/13.10.07; uwagi: fot.116030 fot.116031 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

116030
116031

ID 75 605 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Dziemiany, CB24; data zbioru: 30 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste, W ziemi, Kilka owocników w rozproszeniu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MWR/31.05.08; uwagi: fot.117251 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

117251

ID 75 938 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Szklana huta, CB24; data zbioru: 2 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,bagno,głównie sosna,brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi., W ziemi, 1 owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/MWR/31.05.08; uwagi: fot.118062 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

118062

ID 77 613 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Kościerzyna, CB16; data zbioru: 15 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna., W ziemi, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/30.06.08; uwagi: fot.121703 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

121703

ID 102 002 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: 0,5 km S,Leśniczówka Strzałków,pow.radomszczański, DE56; data zbioru wadliwa: 2001.08.19 i 2002.08.14; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-jodła,świerk,brzoza,dąb,osika, na ziemi wśród widłaków, 2001-3szt ,2002-1szt; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 2001; fot.174049; 2002; fot.174050 [notatka: nie] [fotografie: tak];

174049
174050

ID 110 290 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Szklana huta, CB24; data zbioru: 21 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,świerk,sosna,dąb,grab, dookoła stawów leśnych w ziemi, Kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/MWR/15.11.10; uwagi: fot.191967 fot.191968 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

191967
191968

ID 110 292 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Dziemiany, CB24; data zbioru: 21 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,Buk,sosna,dąb,brzoza,świerk,daglezja,modrzew, W ziemi, Kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/15.11.10; uwagi: fot.191979 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

191979

ID 111 590 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: 3, 5 km SE Czernichów, gmina Czernichów, pow.żywiecki, woj. Śląskie, DG04; data zbioru: 3 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty z przewagą buka i grabu, na ziemi wśród liści, dwa owocniki; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JG/14.11.08; uwagi: fot.194931 fot.194932 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

194931
194932

ID 111 663 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Gdańsk rezerwat, DA80; data zbioru: 24 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew, W ziemi, Kilka owocników w rozproszeniu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat; uwagi: fot.195066 [notatka: tak] [fotografie: tak];

195066

ID 112 006 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: ok.700 m S,Leśn.Strzałków,gm.Radomsko, DE56; data zbioru: 30 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-jodła,dąb,grab,buk i in, na ziemi,w liściastej ściółce, dwa młode owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/29.10.08; uwagi: 51 1'56"N 19 30'38,01"E; fot.195964 fot.195965 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

195964
195965

ID 114 346 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: 1 km SE,Leśn.Sowinek,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE57; data zbioru: 14 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,dąb,buk,lipa i in., na ziemi, trzy owocniki-dwa zrośnięte bulwami i jeden pojedynczy; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/27.10.08; uwagi: 51 1'13,8"N 19 40'8,49"E; fot.201393 fot.201394 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

201393
201394

ID 115 169 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Szklana huta Kaszuby, CB24; data zbioru: 14 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,brzoza, w ziemi, kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.203015 [notatka: nie] [fotografie: tak];

203015

ID 116 354 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Rezerwat Szczyt Wieżyca Kaszuby, CA97; data zbioru: 27 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,brzoza,swierk, W ziemi przy szlaku turystycznym, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/29.09.08; uwagi: fot.205438 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

205438

ID 120 872 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: 700 m SE Kępice, na skarpie przy korycie rzeki Wieprza, pow.słupski, woj.pomorskie, BA99; data zbioru: 12 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty z przewagą grabu i buka, na ziemi wśród liści, jeden owocnik; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JG/18.12.08; uwagi: fot.216315; fot.216316 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

216315
216316

ID 139 724 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: N Krzczonów, gmina Tokarnia, pow. myślenicki, woj. małopolskie, DF99; data zbioru: 2 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą świerka, jodły, buka, brzozy, na ziemi, trzy owocniki; leg. Janusz Gądek, det. Joanna Gądek; eksykat: BGF/BF/JG/090802/0100; uwagi: fot.260739 [notatka: nie] [fotografie: tak];

260739

ID 141 395 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, CA89; data zbioru: 16 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,brzoza, W ziemi, 3 owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MWR/15.11.10; uwagi: fot.264648; N 54*23,309'; E 018*32,714'; 98 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

264648

ID 142 848 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK Dębi żleb, DA80; data zbioru: 26 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany buk,sosna,świerk,brzoza,dąb, W ziemi, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: N 54*22,977'; E 018*33,002'; 78 m.npm fot.268117 [notatka: nie] [fotografie: tak];

268117

ID 142 849 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK Dębi żleb, DA80; data zbioru: 26 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany buk,sosna,świerk,brzoza,dąb, W ziemi, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/15.11.10; uwagi: N 54*22,977'; E 018*33,002'; 78 m.npm fot.268119 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

268119

ID 142 856 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Dziemiany-Kaszuby, CB24; data zbioru: 23 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,daglezja, W ziemi, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/15.11.10; uwagi: fot.268132 fot.268133; N 54*02,603'; E 017*44,812'; 171 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

268132
268133

ID 142 987 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Lasy Oliwskie Matemblewo odz.123, CA89; data zbioru: 29 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb, W ziemi, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MWR/15.11.10; uwagi: fot.268475; N 54*23,144'; E 018*32,269'; 104 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

268475

ID 144 169 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Rezerwat Ostrzycki Las Kaszuby, CB07; data zbioru: 6 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany buk,sosna,świerk,brzoza,dąb, W ziemi, ok.10 owocników na terenie rezerwatu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat; uwagi: fot.271266; N 54*14,593'; E 018*06,311'; 142 m.npm [notatka: tak] [fotografie: tak];

271266

ID 144 450 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: 1 km S,Ujazdówek,pow.radomszczański, DE57; data zbioru: 7 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-gł.jodły,dęby, na ziemi,w ściółce, jeden owocnik (obok szczątki dwóch innych); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/JN/18.08.10; uwagi: fot.272067 fot.272068 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

272067
272068

ID 148 438 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Nowy Dwór Wejherowski, CA68; data zbioru: 4 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany brzoza,buk,sosna,świerk,dąb, W ziemi, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/24.11.09; uwagi: fot.282435; N 54*33,339'; E 018*16,076; 165 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

282435

ID 302 905 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Pawlikowice, 1 km na północny zachód od wsi, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD95; data zbioru: 24 lip 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, jodła, dąb, sosna., we mchu, jeden owocnik; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG; uwagi: fot.934873 fot.934874 fot.934875 fot.934876 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: nie;

934873
934874
934875
934876

ID 327 286 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: okolice Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 8 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodła z bukiem i in., na ziemi, 1 owocnik pod jodłą; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1109259 fot.1109260 fot.1109261 fot.1109262 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1109259
1109260
1109261
1109262

ID 334 942 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: okolice Woli Jasienickiej, pow. brzozowski, woj. podkarpackie, FF93; data zbioru: 30 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowy z sosną, bukiem, grabem i in., na ziemi, kilka owocników w różnych miejscach lasu pojedynczo i 3 w grupie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1163430 fot.1163431 fot.1163432 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1163430
1163431
1163432

ID 348 485 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 100 m. S od wzg. Belweder, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'29.4"N 19°27'51.7"E], DB06; data zbioru: 29 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowo-sosnowy, na glebie, u podnóża stromej górki, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; Wątek: [bf:1255304] [notatka: tak] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1255304 ;

ID 348 811 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'40.4"N 19°27'51.0"E], DB06; data zbioru: 4 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las z przewagą buka, na ziemi obok ścieżki, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; Na ostatnim zdjęciu próba z KOH; fot.1259300 fot.1259301 fot.1259302 fot.1259303 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1259300
1259301
1259302
1259303

ID 349 336 oznaczenie: Amanita virosa; • potwierdzenie ID144 450; lokalizacja: 1 km S od wsi Ujazdówek; gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE57; data zbioru: 10 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dęby, jodły, osiki, brzozy, graby, na ziemi, kilka owocników w rozproszeniu; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 2' 7" N 19st 39' 3" E; fot.1262581 fot.1262582 fot.1262583 fot.1262584 fot.1262585 fot.1262586 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1262581
1262582
1262583
1262584
1262585
1262586

ID 350 305 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: 0,3 km SE od osady Bajkowizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 28 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, buki, graby, brzozy i inne, na ziemi, kilka owocników w rozproszeniu; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 2' 5" N 19st 30' 29" E; fot.1269442 fot.1269443 fot.1269444 fot.1269445 fot.1269446 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1269442
1269443
1269444
1269445
1269446

ID 360 048 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Pagórki, 2 km NNW (Wysoczyzna Elbląska) - rezerwat Buki Wysoczyzny Elbląskiej, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°16'25.5"N 19°30'08.9"E], DA96; data zbioru: 15 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, pojed. sosny, na ziemi na zboczu wzgórza, piaszczyste podłoże, 1 owocnik i drugi 150 m. dalej; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1362417 fot.1362418 fot.1362419 fot.1362420 fot.1362421 fot.1362422 fot.1362423 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1362417
1362418
1362419
1362420
1362421
1362422
1362423

ID 360 441 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Elbląg - Jelenia Dolina (Wysoczyzna Elbląska), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'49.7"N 19°29'38.6"E], DA96; data zbioru: 27 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, na ziemi, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: Na ostatnim zdjęciu reakcja z KOH.; fot.1366850 fot.1366851 fot.1366852 fot.1366853 fot.1366854 fot.1366855 fot.1366856 fot.1366857 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1366850
1366851
1366852
1366853
1366854
1366855
1366856
1366857

ID 360 918 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Rychnowy, 1 km. E, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°15'15.7"N 19°38'03.2"E], DA97; data zbioru: 10 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, na ziemi, 2 owocniki w oddaleniu kilku m.; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1370423 fot.1370424 fot.1370425 fot.1370426 fot.1370427 fot.1370428 fot.1370429 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1370423
1370424
1370425
1370426
1370427
1370428
1370429

ID 360 920 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Zalesie, 1 km. S, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°08'23.8"N 19°37'15.1"E], DB17; data zbioru: 11 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, na ziemi, 1 owocnik i drugi 400 m. dalej; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1370450 fot.1370451 fot.1370452 fot.1370453 fot.1370454 fot.1370455 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1370450
1370451
1370452
1370453
1370454
1370455

ID 370 225 oznaczenie: Amanita virosa; • potwierdzenie ID102 002; lokalizacja: 0,5 km S od L. Strzałków; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0326 19,5124], DE56; data zbioru: 5 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielopiętrowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, graby i inne, na ziemi, grupa 6 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1459816 fot.1459817 fot.1459818 fot.1459819 fot.1459820 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1459816
1459817
1459818
1459819
1459820

ID 370 564 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: ok 2km na SE od Budy Uśniackie, pow. garwoliński, woj. mazowieckie, FD50; data zbioru: 6 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las dębowo grabowy z domieszką sosny, na ziemi, w grupie,szesć owocników; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy; uwagi: fot.1462651 fot.1462652 fot.1462653 fot.1462654 fot.1462655 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1462651
1462652
1462653
1462654
1462655

ID 372 791 oznaczenie: Amanita virosa; lokalizacja: Szklarnia k. Janów Lubelski, 50.644437, 22.411209, pow. janowski, woj. lubelskie, FE97; data zbioru: 1 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy z domieszką świerka, sosny, brzozy, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1486620 [fotografie: tak];

1486620
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji