grzyby.pl

Fam. Amanitaceae

muchomorowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Agaricales Agaricales Agaricales AgaricalesAgaricales wysyp jasny wysyp jasnywysyp jasnyboczniakowate (Pleurotaceae)grzybówkowate (Mycenaceae)
Wysyp zarodników biały. Blaszki wolne lub przylegające. U części gatunków trzon z pierścieniem lub pochwą a powierzchnia kapelusza z pozostałościami osłony całkowitej w formie łatek. Trzon łatwo wyłamuje się z kapelusza. Zarodniki okrągłe lub elipsoidalne, gładkie, amyloidalne lub nieamyloidalne.Wysyp zarodników biały. Blaszki wolne lub przylegające. U części gatunków trzon z pierścieniem lub pochwą a powierzchnia kapelusza z pozostałościami osłony całkowitej w formie łatek. Trzon łatwo wyłamuje się z kapelusza. Zarodniki okrągłe lub elipsoidalne, gładkie, amyloidalne lub nieamyloidalne.
Spore print white. Gills free or finely attached. Some species with ring or volva or with remnant of universal veil in form of warts on cap surface. Stipe easily separable from cap. Spores globose or ellipsoid, smooth, amyloid or inamyloid.
Spore print white. Gills free or finely attached. Some species with ring or volva or with remnant of universal veil in form of warts on cap surface. Stipe easily separable from cap. Spores globose or ellipsoid, smooth, amyloid or inamyloid.