grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Amanita olivaceogrisea Kalamees