grzyby.pl

Amanita regalis (Fr.) Michael [🔉 a·ma·ni·ta *]

muchomor królewski
Amanita muscaria var. regalis (Fr.) Sacc. [🔉 a·ma·ni·ta *] · Amanita muscaria var. umbrina Fr. [🔉 a·ma·ni·ta *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Amanita regalis (muchomor królewski)
młody owocnik pod świerkiem; 14.08.2000, Dolny Śląsk, Góry Bialskie; copyright © by Marek Snowarski
Amanita regalis (muchomor królewski)
grupa owocników pod świerkiem
Amanita regalis (muchomor królewski)
Amanita regalis (muchomor królewski)

owocnik

Amanita regalis (muchomor królewski)
Kapelusz żółtobrązowy, w centrum ciemniejszy; 50-150 (200) mm średnicy, początkowo półkulisty, z wiekiem rozpostarty; powierzchnia wilgotna lepka błyszcząca, sucha nieco błyszcząca, z koncentrycznie rozmieszczonymi białawymi łatkami; brzeg u starszych egzemplarzy prążkowany.

Blaszki białe, gęste, wolne.

Trzon białawy do żółtawobiałego; 150-300 x 15-30 mm; pierścień wyraźny, biały; podstawa zgrubiała z wałeczkami kłaczków będących resztką osłony.

Miąższ biały, w trzonie bladoochrowy, pod skórką kapelusza żółtobrązowy, niezmienny; smak łagodny; zapach słaby, nieokreślony.Kapelusz żółtobrązowy, w centrum ciemniejszy; 50-150 (200) mm średnicy, początkowo półkulisty, z wiekiem rozpostarty; powierzchnia wilgotna lepka błyszcząca, sucha nieco błyszcząca, z koncentrycznie rozmieszczonymi białawymi łatkami; brzeg u starszych egzemplarzy prążkowany.

space

Trzon białawy do żółtawobiałego; 150-300 x 15-30 mm; pierścień wyraźny, biały; podstawa zgrubiała z wałeczkami kłaczków będących resztką osłony.

space

Pileus yellow-brown, darker in the centre; 50-150 (200) mm broad, at first hemispheric, in age convex and plane; surface viscid when wet, shining; with concentric whitish warts; margin on maturity striate.

Lamellae white, crowded, free.

Stipe whitish to yellowish-white; 150-300 x 15-30 mm; ring distinct, white; stipe base clavate, with few woolly rings - veil remnants.

Flesh white, pale ochre in stipe, under pileipelis yellow-brown, unchanging; taste mild; odour weak, undefined.

Pileus yellow-brown, darker in the centre; 50-150 (200) mm broad, at first hemispheric, in age convex and plane; surface viscid when wet, shining; with concentric whitish warts; margin on maturity striate.

space

Stipe whitish to yellowish-white; 150-300 x 15-30 mm; ring distinct, white; stipe base clavate, with few woolly rings - veil remnants.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, 9-12 x 6-9 µm.Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, 9-12 x 6-9 µm.
Spore print white. Spores broadly ellipsoid, smooth, 9-12 x 6-9 µm.
Spore print white. Spores broadly ellipsoid, smooth, 9-12 x 6-9 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Nieczęsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach, od lata do jesieni, głównie w górskich lasach iglastych, pod świerkami lub jodłami, na łąkach wśród traw.Nieczęsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach, od lata do jesieni, głównie w górskich lasach iglastych, pod świerkami lub jodłami, na łąkach wśród traw.
Not common. Summer-fall, solitary to gregarious, in coniferous forests, especially mountains spruce (Picea) forests.
Not common. Summer-fall, solitary to gregarious, in coniferous forests, especially mountains spruce (Picea) forests.
Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🔴

Trujący.Trujący.
Toxic.
Toxic.
Ujmowany często jako forma barwna muchomora czerwonego (Amanita muscaria). Podobnie zabarwiony jest muchomor plamisty (Amanita pantherina) u którego miąższ pod skórką kapelusza jest biały i ma wyraźnie obrzeżoną bulwiastą podstawę trzonu.Ujmowany często jako forma barwna muchomora czerwonego (Amanita muscaria). Podobnie zabarwiony jest muchomor plamisty (Amanita pantherina) u którego miąższ pod skórką kapelusza jest biały i ma wyraźnie obrzeżoną bulwiastą podstawę trzonu.
Sometimes treated as brown colour form of muchomor czerwony (Amanita muscaria). Similar colour has muchomor plamisty (Amanita pantherina) which has white flesh also below cap cuticle; stipe base got distinct marginate bulb.
Sometimes treated as brown colour form of muchomor czerwony (Amanita muscaria). Similar colour has muchomor plamisty (Amanita pantherina) which has white flesh also below cap cuticle; stipe base got distinct marginate bulb.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20000814.1.00 - Amanita regalis (muchomor królewski); Dolny Śląsk, Góry Bialskie
000814-1
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, Góry Bialskie/ #3
znalezisko 20030929.7.03 - Amanita regalis (muchomor królewski); Tatry, Słowacja, JEC 21
030929-7
/Tatry, Słowacja, JEC 21/ #4