grzyby.pl

Limacella

muchomornica
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Amanitaceae Amanitaceae Amanitaceae AmanitaceaeAmanitaceaemuchomor (Amanita)muchomornica płacząca (Limacellopsis guttata)