grzyby.pl

Fam. Meruliaceae

stroczkowate
Hyphodermataceae incl. p.p.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈