grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Odoria alborubescens (Bourdot et Galzin) V. Papp et Dima

Aurantiporus alborubescens (Bourdot et Galzin) H. Jahn