grzyby.pl

Odoria alborubescens (Bourdot et Galzin) V. Papp et DimaMBIFGB

Aurantiporus alborubescens (Bourdot et Galzin) H. JahnMBIFGB
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Brak w czekliście.[105]