grzyby.pl

Hypochnicium

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Meruliaceae Meruliaceae Meruliaceae MeruliaceaeMeruliaceaekolcowoszczek popękany (Scopuloides rimosa)Odoria alborubescens