grzyby.pl

Fam. Hyphodermataceae

strzępkoskórkowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Polyporales Polyporales Polyporales PolyporalesPolyporalesżagwiowate (Polyporaceae)płaszczkowate (Dacryobolaceae)