grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Crustoderma dryinum (Berk. & M.A. Curtis) Parmasto

Meruliaceae Meruliaceae Meruliaceae MeruliaceaeMeruliaceaechrząstkoskórnik purpurowy (Chondrostereum purpureum)wszczyneczka obrzeżona (Gloeoporus pannocinctus)