grzyby.pl

Fam. Steccherinaceae

ząbkowcowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈