© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Las duży mieszany. W lesie mokro. Ludzi niewiele. Po ciepłej nocy również w dzień ciepło. Opieńki całe stada na przecinkach większość zdrowych. Podgrzybki po kilka większość robaczywych. Maślaki zwykłe i pstre po kilka sporo robaczywych. Rydze pojedyńcze zdrowe. Kanie po kilka większość zdrowych. Gąski zielonki i niekształtne po kilka nie zbierałem. Siedzuń sosnowy nie zbierałem. Można spotkać pojedyncze gołąbki, muchomory, olszówki i wiele innych drobnych niejadalnych grzybów. Spacer dwie i pół godziny i koszyk pełny. Liczba grzybów na osobigodzinę dużo pomniejszona.