© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
12 czubajek, 30 podgrzybków, kilka kurek i kolczaków obłączastych. W niektórych częściach lasu pusto lub stare kapcie zżarte lub nawet spleśniałe. W innych miejscach młode piękne owocniki. Taki dziwnie poszatkowany las. Podgrzyby z lasu sosnowego a czubajki z krawędzi lasu sosnowo-bukowego.