© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
12 litrów kurki , 2 litry gąski , 3 litry maślaka , 3 litry mieszanki podgrzybki , krawce i prawdziwki