grzyby.pl

Vulpicida tubulosus (Schaer.) J.E. Mattsson et M.J. Lai

złotlinka halna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Vulpicida Vulpicida Vulpicida VulpicidaVulpicidazłotlinka jaskrawa (Vulpicida pinastri)

występowanie