grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Vulpicida tubulosus (Schaer.) J.E. Mattsson et M.J. Lai

złotlinka halna