grzyby.pl

Vuilleminia alni Boidin, Lanq. et Gilles

Vuilleminia coryli var. alni (Boidin, Lanq. et Gilles) Krieglst.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Vuilleminia alni
na martwych gałęziach olszy, starsze owocniki od tych z dębu; wilgotny las mieszany
Vuilleminia alni
na martwych gałęziach olszy, starsze owocniki od tych z dębu; wilgotny las mieszany

zarodniki

Vuilleminia alni
spores

występowanie

Brak w czekliście.[105]
Na drewnie olchy.
Gatunek podobny do rosnącej przeważnie na drewnie dębowym powleczki podkorowej (Vuilleminia comedens). Różni się od niej występowaniem na drewnie olszy i kształtem zarodników, które są nieco bardziej zakrzywione niż u powleczki podkorowej (Vuilleminia comedens).

wybrane okazy · selected collections

#3
ww.040209-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4754]
    Vuilleminia alni Boidin, Lanq. & Gilles · uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
    publikacje: Karasiński i in. 2015 , Chachuła i in. 2015 , Karasiński 2016, Gierczyk i in. 2018b

znaleziska Vuilleminia alni na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DE-46 364943 DE-56 355677

ID355677 Vuilleminia alni; Radomsko, las pomiędzy ul. Górnickiego a linią kolejową; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2022.02.13; ols; na leżących w krzakach, spadłych gałęziach olchowych kilkanaście owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 5' 55" N 19st 26' 29,5" E

fot. 1316396 fot. 1316397

ID364943 Vuilleminia alni; Radomsko, las między ul. Bat. Chłopskich a linią kolejową; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2022.12.04; las mieszany nad Radomką -olcha, brzoza, topola, wierzba, świerk; na spadłej gałęzi olchowej grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1072 19,4401

fot. 1401431 fot. 1401432 fot. 1401433 fot. 1401434

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji