grzyby.pl

Cystoderma

ziarnówka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

cechy charakterystyczne

Nieduże. Kapelusz i trzon są gęsto pokryte drobnymi ziarenkami. Trzon z pierścieniem (często zanikającym); nie daje się łatwo wyłamać z kapelusza. Wysyp zarodników biały do jasnoochrowego.Nieduże. Kapelusz i trzon są gęsto pokryte drobnymi ziarenkami. Trzon z pierścieniem (często zanikającym); nie daje się łatwo wyłamać z kapelusza. Wysyp zarodników biały do jasnoochrowego.
Podobne czubajeczki (Lepiota) nie maja kapelusza i trzonu pokrytego ziarenkami.Podobne czubajeczki (Lepiota) nie maja kapelusza i trzonu pokrytego ziarenkami.
W Europie występuje kilkanaście gatunków. Saprofity naziemne, wyrastają w lasach.W Europie występuje kilkanaście gatunków. Saprofity naziemne, wyrastają w lasach.

jadalne czy trujące?

Gatunki z rodzaju ziarnówka (Cystoderma) są potencjalnie jadalne - jednak zbyt drobne i bez walorów smakowych, są bez znaczenia dla grzybiarzy.Gatunki z rodzaju ziarnówka (Cystoderma) są potencjalnie jadalne - jednak zbyt drobne i bez walorów smakowych, są bez znaczenia dla grzybiarzy.