grzyby.pl

Cystoderma intermedium Harmaja

ziarnówka pośrednia
Cystoderma amianthinum var. sublongisporum Singer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Wg Mycobank jest to synonim ziarnówki bladej (Cystoderma carcharias); czeklista /Wojewoda W., 2003 [105]/ nie podaje tego gatunku; GBIF podaje jako samodzielny gatunek ≡ Cystoderma amianthinum var. sublongisporum Singer. (2022-11-20)
Cystoderma Cystoderma Cystoderma CystodermaCystodermaziarnówka górska (Cystoderma fallax)Cystoderma lilacipes

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]