grzyby.pl

Cystoderma lilacipes Harmaja

Cystoderma jasonis var. lilacipes (Harmaja) I. Saar
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Wg Mycobank jest to synonim ziarnówki żółtawej (Cystoderma jasonis); czeklista /Wojewoda W., 2003 [105]/ także podaje w synonimach tego gatunku; GBIF podaje jako samodzielny gatunek ≡ Cystoderma jasonis var. lilacipes (Harmaja) I. Saar. (2022-11-20)
Cystoderma Cystoderma Cystoderma CystodermaCystodermaziarnówka pośrednia (Cystoderma intermedium)Cystoderma saarenoksae

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]