grzyby.pl

Cystoderma fallax A.H. Sm. et Singer

ziarnówka górska
Cystoderma carcharias var. fallax (A.H. Sm. et Singer) I. Saar
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cystoderma Cystoderma Cystoderma CystodermaCystodermaCystoderma tuomikoskiiziarnówka pośrednia (Cystoderma intermedium)
Wg Mycobank jest to synonim ziarnówki bladej (Cystoderma carcharias); czeklista /Wojewoda W., 2003 [105]/ i GBIF podają jako samodzielne gatunki. (2022-11-20)Wg Mycobank jest to synonim ziarnówki bladej (Cystoderma carcharias); czeklista /Wojewoda W., 2003 [105]/ i GBIF podają jako samodzielne gatunki. (2022-11-20)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W piętrze subalpejskim, w wysokogórskich lasach i zaroślach, pod jodłami, świerkami i kosodrzewiną; na ziemi.W piętrze subalpejskim, w wysokogórskich lasach i zaroślach, pod jodłami, świerkami i kosodrzewiną; na ziemi.