grzyby.pl
niejadalny

Cystoderma carcharias (Pers.) Fayod

ziarnówka blada
Cystoderma Cystoderma Cystoderma CystodermaCystodermaziarnówka ochrowożółta (Cystoderma amianthinum)
Cystoderma carcharias (ziarnówka blada)
03.10.2003, Tatry, Słowacja, JEC 21; copyright © by Marek Snowarski
Cystoderma carcharias (ziarnówka blada)
Cystoderma carcharias (ziarnówka blada)
Cystoderma carcharis
Cystoderma carcharis

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20031003.7.03 - Cystoderma carcharias (ziarnówka blada); Tatry, Słowacja, JEC 21
031003-7
/Tatry, Słowacja, JEC 21/ #5