literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2146]
    Cystoderma carcharias (Pers.) Fayod · publikacje: Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2004, Lisiewska i Marach 2002, Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Łuszczyński 2000c, Komorowska 2000, Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Kałucka 2009a, Halama i Romański 2010, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Ronikier 2012, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Stasińska i Sotek 2016, Pietras i in. 2016a, Mleczko i Beszczyńska 2015, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2018 (as: C. carcharias var. carcharias), Gierczyk i in. 2018a (as: C. carcharias var. carcharias), Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Mleczko i Beszczyńska 2019, Kudławiec 2016, Kujawa i in. 2019 (as: Cystoderma carcharias var. carcharias), Chachuła i in. 2021, Ślusarczyk 2021, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019, Szczepkowski i in. 2022, Domian i Kujawa 2022

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji