grzyby.pl

Lepiota carpatica (M.M. Moser) M.M. Moser

czubajeczka karpacka
Cystoderma carpaticum M.M. Moser
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na zmurszałym drewnie buka.Na zmurszałym drewnie buka.