grzyby.pl

Cystoderma saarenoksae Harmaja

Cystoderma jasonis var. saarenoksae (Harmaja) I. Saar
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Wg Mycobank jest to synonim ziarnówki żółtawej (Cystoderma jasonis); czeklista /Wojewoda W., 2003 [105]/ nie podaje tego taksonu; GBIF podaje jako samodzielny gatunek ≡ Cystoderma jasonis var. saarenoksae (Harmaja) I. Saar. (2022-11-20)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]