grzyby.pl

Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod

ziarnówka ochrowożółta, ziarnówka mieniąca
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cystoderma amianthinum (ziarnówka ochrowożółta)
pokrój; 24.09.1999, Kaszuby; copyright © by Marek Snowarski
Cystoderma amianthinum (ziarnówka ochrowożółta)
pokrój
Cystoderma amianthinum (ziarnówka ochrowożółta)
Cystoderma amianthinum (ziarnówka ochrowożółta)

owocnik

Gatunek o bardzo zmiennej barwie kapelusza, od bladożółtej do rdzawo-czerwonej. Powierzchnia kapelusza może być od równej do pomarszczonej.
Cystoderma amianthinum (ziarnówka ochrowożółta)
Kapelusz żółto-ochrowy do żółto-pomarańczowego; 15-40 mm średnicy, młody stożkowaty, potem coraz bardziej rozpostarty do płaskiego z szerokim garbkiem; powierzchnia początkowo drobno omączona, z wiekiem mniej lub bardziej naga, czasem żyłkowato pomarszczona; brzeg ostry z białawymi lub żółtawymi, zwieszającymi się resztkami osłony.
Blaszki blado żółte, szerokie, wykrojone do przyrośniętych.
Trzon 30-60 x 3-5 mm, cylindryczny, pusty; barwy kapelusza; powierzchnia powyżej niewyraźnego, strzępiastego pierścienia białawo-kłaczkowata, poniżej pierścienia z pomarańczowo-brązowymi łuseczkami i kłaczkami, ciemniejsza ku podstawie.
Miąższ pomarańczowo-żółty bezpośrednio pod skórką trzonu, poza tym białawy, cienki, zapach słaby i nieprzyjemny, duszący, smak łagodny, nieokreślony.Kapelusz żółto-ochrowy do żółto-pomarańczowego; 15-40 mm średnicy, młody stożkowaty, potem coraz bardziej rozpostarty do płaskiego z szerokim garbkiem; powierzchnia początkowo drobno omączona, z wiekiem mniej lub bardziej naga, czasem żyłkowato pomarszczona; brzeg ostry z białawymi lub żółtawymi, zwieszającymi się resztkami osłony.
Blaszki blado żółte, szerokie, wykrojone do przyrośniętych.
Trzon 30-60 x 3-5 mm, cylindryczny, pusty; barwy kapelusza; powierzchnia powyżej niewyraźnego, strzępiastego pierścienia białawo-kłaczkowata, poniżej pierścienia z pomarańczowo-brązowymi łuseczkami i kłaczkami, ciemniejsza ku podstawie.
Miąższ pomarańczowo-żółty bezpośrednio pod skórką trzonu, poza tym białawy, cienki, zapach słaby i nieprzyjemny, duszący, smak łagodny, nieokreślony.

Pileus yellow-ochraceous to yellow-orange; 15-40 mm in diameter, young conical, later expanding to plane and broadly umbonate; surface initially finely farinose, with age more or less glabrous, sometimes venose; margin acute with whitish or yellowish pendulous veil remains.
Lamellae pale yellow, broad, adnexed to adnate.
Stipe 30-60 x 3-5 mm, cylindrical, hollow; concolourous with the cap; surface above an indistinct, shreddy ring whitish-floccose, below the ring with orange-brown squamules and flocci, darker towards the base.
Flesh orange-yellow, thin, odour weak and nasty, sickly, taste mild, indefinite.

space

zarodniki

Wysyp zarodników kremowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, hialinowe, 4-6 x 3-4 µm.Wysyp zarodników kremowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, hialinowe, 4-6 x 3-4 µm.
Spore print cream-coloured. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, 4-6 x 3-4 µm.
Spore print cream-coloured. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, 4-6 x 3-4 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek pospolity. Owocniki wyrastają od lata do jesieni pojedynczo, częściej gromadnie, w lasach i poza nimi, w miejscach wilgotnych, mszystych, wśród traw, najczęściej w ubogich lasach iglastych.Gatunek pospolity. Owocniki wyrastają od lata do jesieni pojedynczo, częściej gromadnie, w lasach i poza nimi, w miejscach wilgotnych, mszystych, wśród traw, najczęściej w ubogich lasach iglastych.
Common. Summer-fall, in and outside forests, in wet places, among grasses and mosses, in confierous forests on poor soils.
Common. Summer-fall, in and outside forests, in wet places, among grasses and mosses, in confierous forests on poor soils.

jadalne czy trujące? 🟢

Na grzybni tego gatunku występuje bardzo rzadki pasożyt grzybowy łuskówka dziwna (Dissoderma paradoxum). Tworzy on własne kapeluszowe owocniki, których dolna część jest trzonem utworzonym z grzybni ziarnówki ochrowożółtej (Cystoderma amianthinum) a górny odcinek trzonu i kapelusz są już tworem grzybni tego gatunku - łuskówka dziwna (Dissoderma paradoxum).Na grzybni tego gatunku występuje bardzo rzadki pasożyt grzybowy łuskówka dziwna (Dissoderma paradoxum). Tworzy on własne kapeluszowe owocniki, których dolna część jest trzonem utworzonym z grzybni ziarnówki ochrowożółtej (Cystoderma amianthinum) a górny odcinek trzonu i kapelusz są już tworem grzybni tego gatunku - łuskówka dziwna (Dissoderma paradoxum).

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19990924.10.99 - Cystoderma amianthinum (ziarnówka ochrowożółta); Kaszuby
990924-10
leg. Marek Snowarski
/Kaszuby/ #4
znalezisko 19990924.7.99 - Cystoderma amianthinum (ziarnówka ochrowożółta); Kaszuby
990924-7
leg. Marek Snowarski
/Kaszuby/ #3