grzyby.pl
niejadalny
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod

ziarnówka ochrowożółta, ziarnówka mieniąca
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cystoderma amianthinum (ziarnówka ochrowożółta)
pokrój; 24.09.1999, Kaszuby; copyright © by Marek Snowarski
Cystoderma amianthinum (ziarnówka ochrowożółta)
pokrój
Cystoderma amianthinum (ziarnówka ochrowożółta)
Cystoderma amianthinum (ziarnówka ochrowożółta)

owocnik

Cystoderma amianthinum (ziarnówka ochrowożółta)
Kapelusz żółto-ochrowy do żółto-pomarańczowego; 15 – 40 mm średnicy, młody stożkowaty, potem coraz bardziej rozpostarty do płaskiego z szerokim garbkiem; powierzchnia początkowo drobno omączona, z wiekiem mniej lub bardziej naga, czasem żyłkowato pomarszczona; brzeg ostry z białawymi lub żółtawymi, zwieszającymi się resztkami osłony.
Blaszki blado żółte, szerokie, wykrojone do przyrośniętych.
Trzon 30 – 60 x 3 – 5 mm, cylindryczny, pusty; barwy kapelusza; powierzchnia powyżej niewyraźnego, strzępiastego pierścienia białawo-kłaczkowata, poniżej pierścienia z pomarańczowo-brązowymi łuseczkami i kłaczkami, ciemniejsza ku podstawie.
Miąższ pomarańczowo-żółty bezpośrednio pod skórką trzonu, poza tym białawy, cienki, zapach słaby i nieprzyjemny, duszący, smak łagodny, nieokreślony.

space

zarodniki

Wysyp zarodników kremowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, hialinowe, 4 – 6 x 3 – 4 µm.

Spore print cream-coloured. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, 4 – 6 x 3 – 4 µm.

występowanie

Gatunek pospolity. Owocniki wyrastają od lata do jesieni pojedynczo, częściej gromadnie, w lasach i poza nimi, w miejscach wilgotnych, mszystych, wśród traw, najczęściej w ubogich lasach iglastych.

Common. Summer-fall, in and outside forests, in wet places, among grasses and mosses, in confierous forests on poor soils.

uwagi

Gatunek o bardzo zmiennej barwie kapelusza, od bladożółtej do rdzawo-czerwonej. Powierzchnia kapelusza może być od równej do pomarszczonej.

squamanita paradoxa

Na grzybni tego gatunku występuje bardzo rzadki pasożyt grzybowy. Tworzy on własne kapeluszowe owocnki, których dolna część jest trzonem utworzonym z grzybni ziarnówki ochrowożółtej (Cystoderma amianthinum) a górny odcinek trzonu i kapelusz są już tworem łuskówka dziwna (Dissoderma paradoxum).

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19990924.10.99 - Cystoderma amianthinum (ziarnówka ochrowożółta); Kaszuby
990924-10
leg. Marek Snowarski
/Kaszuby/ #4
znalezisko 19990924.7.99 - Cystoderma amianthinum (ziarnówka ochrowożółta); Kaszuby
990924-7
leg. Marek Snowarski
/Kaszuby/ #3