grzyby.pl

Cyanoboletus pulverulentus (Opat.) Gelardi, Vizzini et Simonini

sinoborowik klinowotrzonowy, borowik klinowotrzonowy · borowik omglony
Boletus pulverulentus Opat. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cyanoboletus pulverulentus (sinoborowik klinowotrzonowy)
Cyanoboletus pulverulentus (sinoborowik klinowotrzonowy)
pod bukami, grupa 8 sztuk
Cyanoboletus pulverulentus (sinoborowik klinowotrzonowy)
młody owocnik pod modrzewiem, po drugiej stronie drogi leśnej kwartał starej buczyny
cechy diagnostyczne w kluczu:Boletus (borowik)kl 44

owocnik

Cyanoboletus pulverulentus (sinoborowik klinowotrzonowy)
Cyanoboletus pulverulentus (sinoborowik klinowotrzonowy)
Wszystkie części owocnika nawet lekko otarte, szybko i silnie sinieją, do barwy niemal czarnej.
Kapelusz dość zmiennej barwy, brązowy, ciemnobrązowy, czasem jasny orzechowobrązowy, szarooliwkowy, czasem z wiekiem z rdzawym odcieniem; 40-80(100) mm średnicy; początkowo półkulisty, z wiekiem wypukły do płaskiego, a nawet z zagłębionym środkiem; powierzchnia gładka, aksamitna, z wiekiem także popękana, wilgotna nieco lepka; brzeg długo podgięty i często pofałdowany.

space

Trzon w górnej części żółty i narastająco ku podstawie brązowoczerwony do purpurowoczerwonego; 40-70 x 10-25 mm, równogruby lub zwężający się ku podstawie; powierzchnia delikatnie aksamitna, bez siateczki.

space

space

zarodniki

Wysyp zarodników ciemnooliwkowy, oliwkowobrązowy. Zarodniki cylindryczne do elipsoidalnych, część ze ściętym końcem, gładkie, żółte, z kropelkami, 16-20 x 4.5-5.5 µm.
Spore print dark olive, olive-brown. Spores cylindric to ellipsoid, same of them with truncating end, smooth, yellow, with drops, 16-20 x 4.5-5.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Niezbyt częsty, choć spotykany w wielu miejscach, w lasach liściastych i iglastych, na glebach kwaśnych i ubogich, piaszczystych, najczęściej pod grabami, leszczynami, bukami i dębami. Pojedynczo lub w grupach od lata do jesieni.
Not common, but widely distributed in hardwood and coniferous forests on acidic and basic soils. Solitary to gregarious, summer-fall.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny.
Edible.
Z uwagi na niewielkie rozmiary i mało masywną budowę, na pierwszy rzut oka borowik klinowotrzonowy może przypominać podgrzybka zajączka (Xerocomus subtomentosus). Jest to drobny borowik, bez pękatego trzonu a nawet często ze zwężającym się ku podstawie trzonem. Pory żółte, trzon bez siateczki, w górnej części też żółty. Wszystkie części owocnika nawet lekko otarte czy uciśnięte, szybko i silnie sinieją.

space

space

wybrane okazy · selected collections

#17
06 09 22 - 2
/Puszcza Białowieska/
#5
06 09 18 - 2
/okolice Rogowa/
#2
00 07 30 - 13
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
#3
99 07 17 - 6
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part [26III]
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? [2]
  • Garnweidner, E., 1994 — Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby. [3]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Cyanoboletus pulverulentus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-93 323996 AB-94 297139 AC-12 346674 AD-18 44510 BB-09 160623 120852 BE-48 105237 CA-89 360643 CA-98 71327 CE-30 134677 CF-39 70458 36063 DA-80 109235 71844 138724 109284 138727 DB-06 361360 DB-17 360221 DD-78 46685 DE-54 360443 DE-64 180363 139739 225987 DE-95 190321 DE-96 189645 DF-22 48961 DF-68 170708 DG-04 138937 EC-36 308110 EF-62 347395 FE-24 359332 FF-93 277073 45861 GC-65 46687

 ID36063  Boletus pulverulentus; Pyskowice, ul. Nad Kanałem, nad jez. Dzierżno Małe, CF-39; 2006.06.28; w trawie na terenie ośrodka wypoczynkowego, brzozy, sosny; ziemia i trawa pojedynczo lub po kilka zrosniętych trzonami; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 31/JK/22.07.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 42979 fot. 42980

 ID44510  Boletus pulverulentus; 2 km na S od Przełaz, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2006.08.29; las liściasty (Alnus, Quercus, Betula, Tilia, Ulmus); na ziemi 1 okaz; leg. Anna Maliszewska; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, zielnik własny, H.486, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 57114

 ID45861  Boletus pulverulentus; Wola Jasienicka, pow. brzozowski, FF-93; 2006.09.17; las bukowy z domieszką brzozy, jodły, sosny i świerka; na ziemi 2 owocniki pojedynczo; leg. Iwona Grzesik; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/AH/6.09.10, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:

ID46685 Boletus pulverulentus; skarpy nad rzeką Mrogą k. Rogowa, przy zaporze, DD-78; 2006.09.18; grąd zboczowy; na ziemi pojedynczy owocnik; leg. Błażej Gierczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, w herbarium Marka Snowarskiego, tak, u Marka Snowarskiego, notatka: nie
uwagi:ID46687 Boletus pulverulentus; park pałacowy w Białowieży, GC-65; 2006.09.22; las mieszany; na ziemi pojedynczo, kilkanaście owocników na terenie parku; leg. Błażej Gierczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, u Kustosza bazy i w herbarium Marka Snowarskiego, tak, u Marka Snowarskiego, notatka: nie
uwagi:

 ID48961  Boletus pulverulentus; Kozłowa Góra k. Świerklańca, prawy brzeg zb. zaporowego Kozłowa Góra, DF-22; 2006.09.15; las mieszany (dąb, buk, topola, brzoza, olcha, klon, sosna, świerk); na ziemi kilkadziesiąt owocników, pojedynczo; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-09-180, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: .fot. 64809

 ID70458  Boletus pulverulentus; Pyskowice nad jez. Dzierżno Małe, teren ośrodka Jachtklubu Dal, CF-39; 2007.07.05; w trawie, w pokrzywach; ziemia pojedynczo i zrośnięte trzonami po kilka; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Potwierdzenie stanowiska sprzed roku, dwóch lat

fot. 105166fot. 105167

 ID71327  Boletus pulverulentus; Babi Dół, CA-98; 2007.07.12; Las mieszany buk,świerk,brzoza,sosna,leszczyna,dąb; na wypalenisku pod świerkami 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Piotr Perz; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/MWR/15.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 107242

ID71844 Boletus pulverulentus; Gdańsk Oliwa TPK, DA-80; 2007.07.19; Dolina Samborowa las grabowo-dębowy-podmokły; w ziemi pod grabami 1 owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak-zostanie wysłany do Kusztosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 108278

 ID105237  Boletus pulverulentus; Wrocław, Las Rędziński, BE-48; 2008.06.18; las liściasty (m.in. lipa i dąb); w starej koleinie pojedynczy owocnik; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/TP/29.06.08, nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

 ID109235  Boletus pulverulentus; Gdańsk Dolina Zielona TPK, DA-80; 2008.08.07; Łęgi-wąwóz grab,brzoza; W ziemi trzy owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/15.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 189518

 ID109284  Boletus pulverulentus; Gdańsk Dolina Zielona TPK, DA-80; 2008.08.13; Wawóz z ciekiem buczyna ze świerkiem,sosną; W ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/15.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 189630

 ID120852  Boletus pulverulentus; Biesowice, nad brzegiem rzeki Wieprzy, pow.słupski, woj.pomorskie, BB-09; 2008.08.10; las liściasty z przewagą grabu i buka, z domieszką dębu, świerka i sosny; na ziemi wśród młodych grabów kilkanaście owocników na odcinku ok 10 m; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/JG/29.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 216256 fot. 216257

ID134677 Boletus pulverulentus; Szczodre, pow. wrocławski, dolnośląskie - park, CE-30; 2009.06.13; las liściasty (dąb, lipa, wiąz, leszczyna i inne); na ziemi 12 owocników na przestrzeni kilkudziesięciu metrów kwadratowych; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski;
uwagi: Jasne zabarwienie dwóch owocników na fotografii 247328 spowodowane jest prawdopodobnie brakiem dostępu światła spowodowanym obklejeniem kapelusza przez liście.

fot. 247325 fot. 247326 fot. 247327 fot. 247328 fot. 247329 fot. 247330 fot. 247331

 ID138724  Boletus pulverulentus; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 2009.07.21; Grąd grab,sosna,dąb (pomnikowy); W ziemi 6 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MWR/15.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 257347
N 54*23,185'
E 018*33,249'
50 m.npm

 ID138727  Boletus pulverulentus; Gdańsk Oliwa Dolina ZielonaTPK, DA-80; 2009.07.23; Grąd grab,sosna,dąb,brzoza; w ziemi 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/15.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 257365
N 54*23,473'
E 018*33,045'
66 m.npm

 ID138937  Boletus pulverulentus; ok 3,5 km SE Czernichów, gmina Czernichów, pow.żywiecki, woj. śląskie, DG-04; 2009.07.21; las liściasty grabowy; na ziemi jeden owocnik mocno nadgryziony przez leśne zwierzęta; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JG/8.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 258180 fot. 258181

 ID139739  Boletus pulverulentus; 1,5 km W,Wikłów,pow.częstochowski, DE-64; 2009.08.02; las mieszany-dąb,sosna,brzoza,grab; na ziemi,pod grabem i dębem grupa 5 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 50st59'34,5"N 19st16'31,74"E

fot. 260801 fot. 260802 fot. 260803 fot. 260804

ID160623 (potwierdzenie 120852) Boletus pulverulentus; Biesowice, pow. słupski, woj. pomorskie, BB-09; 2009.08.08; las liściasty z przewagą grabu i buka, z domieszką dębu, świerka i sosny; na ziemi wśród młodych grabów piętnaście owocników na pow. 3 m kw, w odległości 200 m kolejne dwa w trawie tuż przy ścieżce; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 320536 fot. 320537 fot. 320538

 ID170708  Boletus pulverulentus; Las Tyniecki (w kierunku Skawińskiej Strefy Inwestycyjnej), Tyniec (Kraków), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-68; 2010.08.18; las liściasty, dęby, brzozy, buki; na ziemi, w trawie w grupie 7 owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/WC/1.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 361342 fot. 361343 fot. 361344

 ID180363  (potwierdzenie 139739) Boletus pulverulentus; 1,5 km W,Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2010.08.17; las mieszany-dąb,sosna,brzoza,grab; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 391198 fot. 391199 fot. 391200

 ID189645  Boletus pulverulentus; Bystrzanowice-Dwór rezerwat Bukowa Kępa, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-96; 2011.08.15; las bukowy; na ziemi pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/110815/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 436034 fot. 436035 fot. 436036

 ID190321  Boletus pulverulentus; Złoty Potok rezerwat Parkowe, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-95; 2011.08.21; las bukowy; na ziemi w grupach kilku sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/110821/0003, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 438978 fot. 438979 fot. 438980

 ID225987  (potwierdzenie 139739) Boletus pulverulentus; 1,5 km W od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2013.09.04; las mieszany -dąb, sosna, brzoza, grab; na ziemi, pod grabem i dębem jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 611934 fot. 611935

 ID277073  (potwierdzenie 45861) Cyanoboletus pulverulentus; Wola Jasienicka, pow. brzozowski, woj. podkarpackie, FF-93; 2014.08.15; las bukowy z domieszką brzozy, jodły, sosny i świerka; na ziemi 2 owocniki razem; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0000717, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 825716

ID297139 Boletus pulverulentus; Puszcza Bukowa, ok. 2 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.08.07; kwaśna buczyna; na ziemi w grupie - 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/867432.html

ID308110 Boletus pulverulentus; Święte Miejsce,gmPrzasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-36; 2017.10.18; teren przykościelny; ubogi,kwaśny trawnik Pojedynczo kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 958972 fot. 958973 fot. 958974 fot. 958975

ID323996 Boletus pulverulentus; Puszcza Bukowa (Dolina Ponikwy), 2,4 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2019.06.29; żyzna buczyna z domieszką Js i Jw; na ziemi w grupach i pojedynczo - łącznie 11 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1071716 fot. 1071717 fot. 1071718 fot. 1071719 fot. 1071720

ID346674 Boletus pulverulentus; Dolina Dolnej Odry (prop. rez. Widuchowskie Górki), 2,5 km na SW od Dębogóry, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-12; 2021.07.08; grąd; na ziemi w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1242585 fot. 1242586 fot. 1242587 fot. 1242588

ID347395 Cyanoboletus pulverulentus; Puszcza Niepołomicka otulina rezerwatu Gibiel, pow. wielicki, woj. małopolskie, EF-62; 2021.08.07; sosna, dąb, grab; ziemia dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1248613fot. 1248614

ID359332 Boletus pulverulentus; Rąblów, 22.091514 , 51.308314, pow. puławski, woj. lubelskie, FE-24; 2022.07.24; Zadrzewiony wąwóz lessowy (grab, dąb, topola, sosna, lipa); na ziemi kilkadziesiąt sztuk; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk, tak
uwagi: fot. 1355401fot. 1355402fot. 1355403

ID360221 Cyanoboletus pulverulentus; Dawidy (gm. Pasłęk) 300 m. NE - rezerwat Lenki, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-17; 2022.08.20; Buczyna; Na ziemi, w mchach 2 owocniki; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, Tak, w wątku na forum, notatka: nie
uwagi: 54°08'08.1"N 19°41'27.8"E

wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1363436.html

ID360443 Cyanoboletus pulverulentus; 1 km SW od wsi Jankowice; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2022.08.28; las mieszany -sosna, grab, dąb; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 12,5" N 19st 14' 54" E

fot. 1366881 fot. 1366882 fot. 1366883 fot. 1366884 fot. 1366885

ID360643 Boletus pulverulentus; Gdańsk-Oliwa, TPK, Dolina Radości, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 2022.09.07; Las liściasty przylegający do łęgu wzdłuż Potoku Oliwskiego z udziałem buka, jaworu, brzozu, lipy, wierzby, olchy; na ziemi 10 owocników pojedynczo; leg. Marian Sęktas; det. Piotr Stanczak; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1368661fot. 1368662fot. 1368663fot. 1368664fot. 1368665fot. 1368666fot. 1368667

ID361360 Cyanoboletus pulverulentus; Elbląg, las Bażantarnia, 500 m. SE od wiaty Parasol, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2022.09.18; Buczyna; na ziemi 2 owocniki blisko siebie; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°10'30.0"N 19°28'48.5"E

fot. 1374240 fot. 1374241 fot. 1374242 fot. 1374243 fot. 1374244 fot. 1374245

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji