fot. 990716-33 (527×481) — copyright © by Marek Snowarski
młody owocnik pod modrzewiem, po drugiej stronie drogi leśnej kwartał starej buczyny
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cyanoboletus pulverulentus (sinoborowik klinowotrzonowy)

on This page when logged in
you will see 4.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

17.07.1999, Dolny Śląsk, lasy milickie
copyright © by Marek Snowarski